O pravde i Pravde


Ľudia sa radi rozprávajú o pravde. Niekedy ju spoločne hľadajú, inokedy sa medzi sebou hádajú, kto z nich má či nemá pravdu. Spoločné pre všetkých ľudí je to, že túžia poznať pravdu. Veď kto už by len chcel žiť v omyle? A napriek tomu, že všetci túžia po pravde, ľudia veľmi radi klamú. Nech už sú dôvody na vyslovenie nepravdy akékoľvek, vždy je to niečo, čo ľudí zraňuje. Klamstvo ničí dôveru medzi ľuďmi. Ktorýsi svätec povedal, že Boh nám dal jazyk na to, aby sme ním vyjadrili to, čo je v našej mysli a v srdci. Ale klamstvo tento cieľ nenapĺňa.

V súčasnom svete nie je ľahké dopátrať sa k pravde. Dovolím si tvrdiť, že pravda má dnes podobu paragrafu – je poohýbaná tak, ako to vyhovuje konkrétnym zámerom. Vo výrokoch sa nachádza zmes pravdy, nepravdy a polopravdy. To všetko je zabalené do viacvýznamových slov. Nad tým sa vznáša aróma emócií. Čisté a zdravé výroky plné pravdy, ktorá by nasýtila ľudské vnútro, sa vytrácajú z ponuky. Môže to mať viacero dôvodov: pravdivé výroky nemá kto vytvárať, pretože ľudia sú dlhodobo chorí na nedostatok pravdy a nevedia už hovoriť čistú pravdu. Iný dôvod by mohol byť ten, že výroky plné pravdy sú nepopulárne kvôli ich horkosti, pocitu zahanbenia, ktorý vyvolávajú u konzumentov, či pre nutkavú potrebu zmeny zmýšľania a spôsobu života príjemcu. Ďalším dôvodom by mohlo byť to, že pravda je drahá, lebo je náročné ju nájsť a je jej málo.

Tak sa dnes pravda vo výrokoch nahrádza homeopatickým prístupom a lacnejšími a dostupnejšími náhradami provizórnych právd a poloprávd. Výroky so zníženým obsahom pravdy majú prirodzene zníženú kvalitu. Hoci sa konzumujú vo veľkom množstve, nedokážu plne uspokojiť potreby ľudí. Ich znížená výživová hodnota pri dlhodobej konzumácii spôsobuje u ľudí významné poruchy. Ľudia možno pociťujú, že im niečo chýba, že ich životy nie sú plnohodnotné, ale, čo s tým?

V zajatí kolobehu konzumizmu, materializmu, individualizmu, relativizmu a pri vysokej rýchlosti života sa potreba a možnosti doplnenia čistej pravdy nebezpečne vytrácajú. Je jednoduchšie uspokojiť sa so zriedenou pravdou či potláčať potrebu prijatia pravdy ako hľadať zdroj na doplnenie. Iste, je to jednoduchšie, ale následky dlhodobej deprivácie sú o to závažnejšie.

Vo svete sa šíria lži a polopravdy, z medziľudských vzťahov sa vytratila dôvera. Komu sa dá dnes veriť? Jedine sebe samému? Ani to často nie. Niektorí ľudia neveria ani sami sebe. Ľudia sú dnes podozrievavejšími, aby ich niekto neoklamal. No čím viac sa bránia oklamaniu, tým viac narastá sila a schopnosti distribútorov homeopatickej pravdy. Čo je to za život bez pravdy? A kde zostalo zabudnuté hľadanie absolútnej Pravdy? Má dnes ešte niekto záujem o túto Pravdu a zároveň zdroj všetkej pravdy?

Táto Pravda, ktorá o sebe hovorí, že je zároveň Cestou a Životom, je medzi nami prítomná a v skrytosti čaká, kým ju niekto začne hľadať. Vtedy sa ukáže v celej kráse a dá sa spoznať. Táto Pravda ponúka život v plnosti, ktorý je cestou k večnosti, v ktorej sa naplno odhalí krása Pravdy.

A tak zostáva obliecť sa do pracovného odevu a začať hľadať pravdu i Pravdu. Z toho, čo nájdeme, hoci to budú len malé zrnká, ako výsledok našej každodennej mravčej práce na poli sveta, z toho môžeme nasýtiť zástupy hladujúcich a podvyživených. Tí, ktorí raz okúsia chuť čistej, nezriedenej Pravdy (i pravdy), už nebudú chcieť prijímať iný pokrm. Ich vnútro sa uzdraví a skrze ich uzdravenie nájde pokoj celé ľudstvo. V ňom už nebudú mať miesto predavači homeopatickej pravdy, pretože všade bude prítomná jediná Pravda. Hor’ sa do hľadania!

 

Martin Surový