Večerná debata bohoslovcov s architektom Norbertom Schmidtom


Koncom apríla zavítal do Bratislavy na prednáškový cyklus pražský architekt a teológ Norbert Schmidt. Prvá zastávka sa odohrala v stredu 24.4. večer v bratislavskom kňazskom seminári na debate s bohoslovcami. Norbert Schmidt, okrem toho že pracuje ako architekt v pražskom AP ateliéri Josefa Pleskota, kde pracoval na projektoch obnovy študentského kostola sv. Rodiny v Českých Budejoviciach, obnovy kaplnky Parlamentu Českej Republiky, úpravy liturgického priestoru kostola Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradoch, pracoval na obnove pražského dominikánského kláštora u Sv. Jiljí. Norbert Schmidt je tiež tvorcom návrhu schránky pre pozostatky a úpravy miesta posledného odpočinku kňaza Jozefa Toufara v Číhošti (2015) alebo navrhoval nový kríž pre vežu gotického chrámu sv. Jakuba na Kutnej Hore (2016). Norbert Schmidt pracuje na aktivitách kultúrnej platformy Dominikánská 8 pri pražskom dominikánskom kláštore. Je tiež vedúcim Centra teológie a umenia na Katolíckej teologickej fakulte UK v Prahe a redaktorom teologickej revue Salve.

Neformálny večer začal myšlienkou od Rudolfa Schwarza – dvorného architekta Romana Guardiniho, ktorý významne ovyplyvnil jeho tvorbu. Myšlienka sa dotýkala tvaroslovia chrámu a jeho vnútorného liturgického usporiadania (viz. obrázok ). Ako príklad  ,,sekulárneho kostola“, antikostola bol predstavený Pamätník národného oslobodenia na hore Vítkov. Pokračovalo sa prezentáciou príkladov 4 kostolov, ktoré všetky vznikli v Prahe okolo roku  1930.  Prvým príkladom bol arcibiskupský  seminár v Prahe – Dejviciach s kostolom sv. Vojtecha. Druhým príkladom bol kostol Cirkvi československej husitskej na Vinohradoch od architekta Pavla Janáka. Záver prezentácie patril dvom katolíckym kostolom: vo Vršoviciach od architekta Josefa Gočára a kostol Nejsv. Srdce Páně na Vinohradoch od slovinského architekta Jože Plečnika.

Prezentácia sa spontánne premenila na debatu o liturgii a usporiadaní chrámového priestoru, o tom ako stavať kostol, ako spolu súvisí kostol, liturgia a ekleziológia a ako je dôležitý dlhodobý dialóg zadávateľa, teológa a architekta. Ako vydarený príklad Norbert Schmidt uviedol stavbu trapistického kláštora v českom Novom Dvore od britského architekta Johna Pawsona.

Prednáškový cyklus Norbert Schmidta na Slovensku pokračoval v nasledujúcich dňoch pre ďalšie skupiny. V štvrtok poobede bola prednáška na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity pre architektov a večer sa architekt Schmidt presunul na debatné koloqium do Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. V sobotu večer mala možnosť verejnosť navštíviť Schmidtovu prednášku s názvom ,,Přímluva za současnost“ na multižánrovom festivale Bratislavské Hanusove dni, kde sa rozprávalo o novom umení v starom kostole.

Text: Michal Žák