21 rád pre moderného kresťana


 1. Miluj Boha nielen svojimi slovami, ale najmä skutkami.
 2. Ako kresťan katolík nemôžeš svoju vieru skladať ako bonboniéru alebo lego.
 3. Ako kresťan katolík nemôžeš svoju vieru robiť nasilu, z donútenia, bez srdca.
 4. Prikázania cháp skôr pozitívne (chránia ma) ako negatívne (bránia mi).
 5. Napriek tvojim hriechom ťa Boh miluje a je pripravený odpustiť ti. Musíš však konať pokánie a poprosiť o odpustenie.
 6. Bez primeraného poznania Písma a náuky Cirkvi si bezbranný voči útokom zvonka.
 7. Buď pripravený pre Krista bojovať, trpieť ba aj zomrieť.
 8. Mať Boha na prvom mieste v živote neznamená stále sa modliť, ale ani prísť na sv. omšu raz za rok, ideálne na Vianoce.
 9. Cirkev tvoríš aj ty. Ak je Cirkev bohatá, si aj ty. Ak je chudobná, si aj ty. Ak trpí, trpíš aj ty. Ak má radosť, máš aj ty. Preto nebuď samotár, ale zapoj sa do života miestnej cirkvi podľa tvojich možností a jej potrieb.
 10. Neboj sa obetovať Bohu svoj čas, silu, peniaze či život. Dostaneš stonásobne viac a po smrti večný život.
 11. Ber si príklad z tých, ktorí už pred tebou preukázali svoju vernosť Kristovi. Nájdi si nejakého svätca, ktorý ti je niečím blízky a nasleduj jeho kroky.
 12. V modlitbe Boha chvál, pros, odprosuj a ďakuj mu.
 13. Nezabudni, že si kresťan, že si svetlo sveta a soľ zeme. Aj od teba závisí spása mnohých duší. Buď príkladom pre iných.
 14. Buď radostný a veselý, teš sa z toho, že si Božie dieťa a máš nádej na večný život.
 15. Buď vždy pripravený na smrť, najmä tým, že nemáš na duši ťažký hriech. Pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy nás Pán povolá z tohto sveta.
 16. Tak ako špinavé telo umyješ čo najskôr a nečakáš niekoľko dní, tak aj po ťažkom hriechu sa choď umyť do spovednice k prameňu Božieho milosrdenstva.
 17. Nestrácaj zbytočne čas svetskými márnosťami, pretože ti jedného môže chýbať čas pre dôležitejšie duchovné veci.
 18. Hoci nevieme prečo a ako sa niektoré veci dejú či nedejú, nezúfaj si. Boh to vie oveľa lepšie ako ty.
 19. Nepros o to, čo chceš ty, ale pros o to, aby si dostal silu a múdrosť konať to, čo pre teba pripravil Boh.
 20. Nemusíš robiť to čo väčšina. Ísť proti prúdu je síce náročnejšie, ale pri prameni je čistejšia voda.
 21. Tak ako žiješ fyzicky, ži aj duchovne: jedz, rozprávaj sa, pracuj, oddychuj, umývaj sa, spoznávaj nové veci, uč sa. Buduj si príbytok pre večnosť.

Martin Surový