Denný archív: 18. novembra 2019


Jeho eminencia kardinál Raymond Leo Burke navštívil v dňoch 15.-18. novembra Trnavu. Viackrát slúžil svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša. Jedna zo svätých omší bola podľa misála Jána XXIII. (tzv. tridentská). To všetko sa uskutočnilo v rámci Trnavskej novény pred milostivým obrazom Panny Márie. Ako hovorí tradícia, Panna Mária na tomto […]

Návšteva jeho eminencia kardinála Raymonda Lea Burka v Trnave