Denný archív: 21. januára 2020


O láske Boha k človeku a o láske človeka k Bohu Boh je láska. Základnou vlastnosťou lásky je, že sa túži rozdávať. Preto aj Boh sa túži deliť o lásku, ktorú prežíva v trojičnom rozmere. Delí sa o ňu tak, že stvoril svet a stále ho udržiava v bytí. Vo […]

Späť do Otcovej náruče (1)