Denný archív: 15. februára 2020


O láske Boha k človeku a o láske človeka k Bohu Pokračovanie prvej časti Často počujeme námietky, že život podľa prikázaní je ťažký. Cítime sa akoby ukrátení o mnohé potešenia, ktoré sa vo svete ponúkajú. No v knihe Deuteronómium sa dočítame: „Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je […]

Späť do Otcovej náruče (2)