Denný archív: 20. novembra 2020


Milí čitatelia nášho časopisu Adsum, je mi potešením oznámiť Vám, že napriek všetkým problémom, ktoré dnešná doba prináša, je pre Vás pripravené ďalšie číslo seminárskeho časopisu. Obsahuje svedectvá nových prvákov, aktuálne témy či novinky v seminárnej formácii. Jeden z článkov sa tiež venuje pre Slovensko už historicky známej, ale predsa […]

1. číslo XXXII. ročníka časopisu ADSUM