Denný archív: 30. novembra 2020


30. novembra Cirkev každoročne slávi sviatok sv. Ondreja, apoštola. Zároveň sme aj na začiatku nového cirkevného roka, kedy si pripomíname prvý Kristov príchod, ale aj ten na konci časov. Núti nás to rozmýšľať o ľudskej prirodzenosti, o našej pominuteľnosti a tiež o nestálosti v dobrom. V tomto všetkom nám ale […]

Modlitba za duchovné povolania