Denný archív: 21. decembra 2020


Rozpoznávanie povolania je dlhodobý a zodpovedný proces. Keď už sa záujemca dostal ku koncu rozhodovania a rozpoznal v sebe duchovné povolanie, tým sa jeho cesta nekončí. Práve naopak, ešte sa len začína. Keď už sa človek rozhodol pre prijatie povolania a povedal Bohu svoje áno, je dôležité zachovať niekoľko vecí. Svätý Alfonz odporúča modlitbu, […]

Cesta k povolaniu (3. časť)