Denný archív: 22. februára 2021


V minulej časti sme uviedli niektoré základné východiská pre pochopenie života v celibáte. Teraz budeme pokračovať s jeho realizáciou v kňazskom živote. Keďže nie je dobre človeku samému, osoby, ktoré sa rozhodli pre celibát, sa plne upínajú na posledný cieľ, teda na Boha. Preto by možno bolo lepšie nazývať celibát nebeským manželstvom. Ukazuje to […]

Celibát očami teológie tela (2.časť)