Denný archív: 27. marca 2021


Každý rok na kvetnú nedeľu nám liturgia pripomína, aká vie byť svetská sláva, blahobyt a pohodlie prchavé. A ukazuje nám to na samotnom Božom Synovi. Ešte dnes ho zástupy oslavujú, prestierajú mu pod nohy svoje plášte a palmové ratolesti, a prevolávajú mu: Hosana! Ale za pár dní akoby úplne na to všetko zabudli […]

Kvetná nedeľa