Denný archív: 3. apríla 2021


Milovaní bratia a sestry, Prežívame najkrajšie a najväčšie sviatky cirkevného roku aj keď nie  celkom tradičným spôsobom. Ale Veľká noc je v prvom rade obdobím radosti, pretože Pán Ježiš dokončil dielo spásy a mohli sme vidieť aká je veľká jeho láska k nám. Kristovo svedectvo sa aj dnes ukazuje ako stále živé. Pri všetkom, čo […]

Kristus vstal z mŕtvych