Vďaka za vaše modlitby


Milovaní bratia a sestry,

chceli by sme vám poďakovať za modlitby, ktorými nás sprevádzate počas našej seminárnej formácie. Ďakujeme aj za tie modlitby, ktoré oživujú a rozdúchavajú Božie volanie, Boží hlas v mladých ľuďoch, chlapcoch a dievčatách, a tí tak môžu jasnejšie a s radosťou prijímať Otcovu vôľu a obetovať život Bohu a službe druhým. Prosíme vás, aby ste nás aj naďalej sprevádzali vašimi modlitbami a ak vám to situácia dovolí, podporili aj váš seminár či už v dnešnej zbierke v kostoloch alebo na účet seminára.

Vďaka za vás a nech vás dobrý Pastier žehná a sprevádza,

seminaristi