Dnešný deň sa celé nebo raduje


Mali sme veľkú radosť v srdci, keď dnes prijali naši bratia rád diakonátu a rád kňazstva. Do ich služby im prajeme veľa síl, odhodlania do nej a hojnosť Božieho požehnania a Jeho lásky. Nech ich rukami plynie do spoločenstva Cirkvi veľa Božích milostí. Prosíme Vás o modlitby, pretože tichá a skrytá modlitba je veľkou pomocou pre každého, komu ju venujeme.

Neochabujeme v modlitbách, za súčasné i nové duchovné povolania a tešíme sa na každého brata, ktorý sa na cestu formácie v seminári pre Božie povolanie vydá.

seminaristi