Ako podám prihlášku do seminára?


Čo  robiť, keď si spoznal, že ťa volá sám Kristus a pozýva k nasledovaniu?

Je to úžasný DAR, ktorý si človek nemôže zaslúžiť a zároveň veľké TAJOMSTVO, ktoré sa dá ťažko opísať slovami.

Môžeš byť nevšímavý na toto volanie a ísť radšej za vlastnými plánmi a kariérou, alebo žiť zo dňa na deň a čakať na nejaký zázrak. Ty sa však chceš zodpovedne postaviť k tomuto TAJOMSTVU a preto  sa pýtaš :

„Čo mám robiť teraz, Pane? Ako mám najlepšie odpovedať na tvoje volanie?“

Prihláška do Kňazského seminára v Bratislave

adresa:

Kňazský seminár Sv. Cyrila a Metoda

Kapitulská 26

811 01 Bratislava 1

Termín podania prihlášky do Kňazského seminára aj na RKCMBF UK je do 31.mája 2022.

V kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave študujú kandidáti kňazstva za Bratislavskú arcidiecézu a za Trnavskú arcidiecézu. Kandidáti kňazstva sú duchovne formovaní v kňazskom seminári a zároveň študujú na RKCMBF UK.

Podmienky prijatia:

  1. Prihláška na RKCMBF UK

Všetky informácie potrebné k prihláške na štúdium na fakulte nájdete tu: https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

  1. Prihláška do Kňazského seminára

Treba si samostatne podať prihlášku do Kňazského seminára. Prihláška má obsahovať:

  • Motivačný list (krátky opis povolania a motivácií, ktoré uchádzača vedú ku kňazstvu a tiež diecézu, za ktorú sa hlási do kňazského seminára)
  • Krstný list
  • Sobášny list rodičov
  • Odporúčanie miestneho p. farára pre vstup do kňazského seminára (odporúčanie je potrebné získať od p. farára farnosti z miesta aktuálneho bydliska)

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na: seminar@kscm.sk