Kňazské a diakonské vysviacky 2022


Milovaní v Kristovi,


s radosťou v srdci Vám oznamujeme, že dňa 11.6.2022 príjmu siedmi naši spolubratia z rúk otcov arcibiskupov Stanislava Zvolenského a Jána Oroscha sviatosť Kristovho kňazstva a posvätný rád diakonátu.

Za bratislavskú arcidiecézu z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského sviatosť kňazstva: Martin Uher; a sviatosť diakonátu: Martin Gira, Mário Jančovič, Tamás Pammer a Martin Surový

vysviacka sa uskutoční v Dóme sv. Martina 11.6.2022 o 9:30


Za trnavskú arcidiecézu príjmu z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sviatosť kňazstva: Pavol Reisel a Peter Sklenár.

vysviacka sa uskutoční v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 11.6.2022 o 15:30


Spomeňme si vo svojich modlitbách na našich budúcich novokňazov a diakonov. Vyprosme pre svätencov hojnosť Božieho požehnania, nech s láskou, ochotou a nerozdeleným srdcom nasledujú Krista, ktorý neprišiel, aby mu slúžili ale aby On slúžil všetkým…Panna Mária sedembolestná, sv. Cyril a Metod, sv. Martin a sv. Ján Krstiteľ, orodujte za nich