Ako si podám prihlášku do seminára?


Čo  robiť, keď si spoznal, že ťa volá sám Kristus a pozýva k nasledovaniu?

Je to úžasný dar, ktorý si človek nemôže zaslúžiť a zároveň veľké tajomstvo, ktoré sa dá ťažko opísať slovami.

Ty sa chceš zodpovedne postaviť k tomuto tajomstvu, a preto sa pýtaš:

„Čo mám robiť teraz, Pane? Ako mám najlepšie odpovedať na tvoje volanie?“

Prihlášku do Kňazského seminára v Bratislave môžeš poslať poštou na adresu:

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Kapitulská 26

811 01 Bratislava 1

Termín podania prihlášky do Kňazského seminára aj na Fakultu katolíckej teológie UK je do 30. apríla 2023.

V kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave študujú kandidáti kňazstva za Bratislavskú arcidiecézu a za Trnavskú arcidiecézu. Kandidáti kňazstva sú duchovne formovaní v kňazskom seminári a zároveň študujú katolícku teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RKCMBF UK.)

Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave.

Ďalšie informácie o štúdiu sú k dispozícii na stránke Pre uchádzačov – prijímacie konanie.

Čo všetko má obsahovať prihláška:

  1. Prihláška do Kňazského seminára

Prihláška má obsahovať:

  • Motivačný list (krátky opis povolania a motivácií, ktoré uchádzača vedú ku kňazstvu a tiež diecézu, za ktorú sa hlási do kňazského seminára)
  • Krstný list
  • Sobášny list rodičov
  • Odporúčanie miestneho p. farára pre vstup do kňazského seminára (odporúčanie je potrebné získať od p. farára farnosti z miesta aktuálneho bydliska)

    2. Prihláška na RKCMBF UK

Všetky informácie potrebné k prihláške na štúdium na teologickej fakulte nájdete tu:

 https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na: seminar@kscm.sk