Denný archív: 21. decembra 2022


Tesne pred odchodom na vianočnú pastoračnú prax vo farnostiach sa v seminári uskutočnilo milé stretnutie. Ako jedna veľká rodina sme sa zišli k predsviatočnej večeri spolu s našimi otcami biskupmi a dobrodincami seminára. Po tradičnej kapustnici nechýbalo kultúrne pásmo piesní a básní v umeleckom podaní našej Scholy Cantorum.  Predstavení a […]

Vianočná večera