Deň otvorených dverí MinFa 2022


V posledný novembrový víkend sa náš seminár naplnil rozruchom. Spôsobilo ho tradičné DOD pre miništrantov z letných táborov Minfa, po prvýkrát aj s ich rodičmi. Chlapcov a ich rodiny čakali rôzne aktivity, diskusie, scénka a spoločný obed. Pri svätej omši sa nám prihoril otec Pavol Reisel, novokňaz, ktorý sa niekoľko rokov venuje práci s mládežou. 

Sme vďační miništrantom a ich rodičom, že prijali naše pozvanie stráviť s nami tento podnetný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia.