Vianočná večera


Tesne pred odchodom na vianočnú pastoračnú prax vo farnostiach sa v seminári uskutočnilo milé stretnutie. Ako jedna veľká rodina sme sa zišli k predsviatočnej večeri spolu s našimi otcami biskupmi a dobrodincami seminára. Po tradičnej kapustnici nechýbalo kultúrne pásmo piesní a básní v umeleckom podaní našej Scholy Cantorum. 

Predstavení a seminaristi Kňazského seminára srdečne prajú všetkým ľuďom dobrej vôle
požehnané, pokojné a milostiplné vianočné sviatky.