Vzácna návšteva


V stredu 30. novembra 2022 nás svojou prítomnosťou poctil Jeho Excelencia Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius v Slovenskej Republike. V príhovore počas svätej omše vyjadril túžbu poďakovať každému jednému seminaristovi za jeho odvahu nasledovať Krista. Zároveň pripomenul, že v seminári nie sme kvôli niečomu, pre nejakú vec, ale pre niekoho – kvôli Ježišovi Kristovi. S typickou žoviálnosťou prirovnal seminár k duchovnej posilňovni, kde sa prostredníctvom denného programu trénujeme na poslanie, ktoré nás čaká. 

Otcovi nunciovi srdečne ďakujeme za návštevu a tešíme sa na avizované ďalšie stretnutie v priestoroch Apoštolskej nunciatúry.