Denný archív: 17. januára 2023


„Bez božieho požehnania sú márne naše namáhania.“ V uplynulú nedeľu sme sa rozhodli načúvať tejto ľudovej múdrosti a prosiť o Božiu pomoc pre naše každodenné práce formou tradičného požehnania príbytkov v období nového roka. Liturgické slávenie sme začali aj ukončili spoločnou modlitbou v kaplnke, pričom sme za spevu piesní prešli […]

Požehnanie príbytkov