Požehnanie príbytkov


Bez božieho požehnania sú márne naše namáhania.“ V uplynulú nedeľu sme sa rozhodli načúvať tejto ľudovej múdrosti a prosiť o Božiu pomoc pre naše každodenné práce formou tradičného požehnania príbytkov v období nového roka.

Liturgické slávenie sme začali aj ukončili spoločnou modlitbou v kaplnke, pričom sme za spevu piesní prešli jednotlivé miestnosti nášho formačného domu. Prosili sme Pána Boha, aby prostredníctvom viditeľných znamení sväteniny vstúpila na miesta kde žijeme a pracujeme jeho milosť a požehnanie.

Sme úprimne radi, že aj v tomto roku bude nad našimi dverami svietiť nápis, ktorý je pripomienkou aj vyznaním viery: „Kristus nech žehná tento dom.“