Adsum


Čo je ADSUM?

Je to časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Vychádza už od roku 1990 a jeho názov ADSUM znamená odpoveď na hlas volajúceho: “Tu som”. Časopis prináša pohľad na život seminaristov, prezentuje ich schopnosti, zaoberá sa problémami dnešnej doby a tak spolupracuje na šírení Evanjelia.

Ako často vychádza?

Časopis vychádza dvakrát počas školského roka – na Vianoce a v lete pred kňazskými vysviackami.

Kto tvorí ADSUM?

Redakčnú radu časopisu tvoria seminaristi. V čase svojho voľna uplatňujú svoje vedomosti pri písaní článkov a grafickej tvorbe tohto časopisu.