Minfa


KTO SME?

Bohoslovci bratislavského seminára, ktorí sa rozhodli stráviť s miništrantmi z rôznych farností skvelé chvíle počas letných prázdnin. Veď ako lepšie využiť tento voľný čas, ak nie s Kristom, ktorého možno nájsť v slávení svätej omši, v priateľoch, ale i pri kope srandy.

 

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Flp 4,4)

KDE?

MINištrantská Fara prebieha na dvoch rôznych lokalitách v rámci Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy vďaka ochotným farnostiam, ktoré poskytnú svoje voľné priestory.

AKO?

Bohoslovci sa snažia o dôverné prežívanie vzťahu miništrantov s Bohom nielen svojím osobným svedectvom, ale aj cez mnohé aktivity – slávenie Eucharistie, v ktorej prijímajú živého Krista pod spôsobom chleba a vína; zamyslenia nad Svätým Písmom, v ktorom sa On osobne dotýka ich sŕdc; scénky zachytávajúce rôzne oblasti zo života Ježiša, Márie a svätých i modlitba krížovej cesty s veriacimi farnosti.

Samozrejme nesmie chýbať kalčeto, pingpong, sobotný futbalový a vedomostný turnaj a ďalšie športové aktivity, ktoré sú výbornou príležitosťou pre mladých chalanov ako nadobudnúť nové kamarátstva i zážitky.

Najlepšie však na tom je, že všetko, čo robíme má zmysel, len vtedy, ak to robíme s lásky ku Kristovi

ZÁMER?

Chceme, aby sa miništranti osobne stretli so živým Bohom, ktorému denne slúžia pri oltári, aby boli svedkami Jeho nehasnúcej lásky vo svojich rodinách a farnostiach.

Viac informácii na stránke minfa.sk.