Kontakt


Adresa:

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Kapitulská 26

811 01 Bratislava

Rektorát:

ThLic. Pavol Mikula – Rektor

Tel./Fax. +421 2 327 771 25

seminar@kscm.sk

Vrátnica (ústredňa):

Tel. +421 2 544 323 96


Správa administrátorovi webu: