Kontakt


Adresa:

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda
Kapitulská 26
811 01 Bratislava

Rektorát:

ThLic. Pavol Mikula – Rektor Kňazského seminára
Tel./Fax. +421 2 327 771 25
seminar@kscm.sk

Vrátnica (ústredňa):
Tel. +421 2 544 323 96

Podpora seminára:

Všetkých dobrodincov prosíme predovšetkým o modlitbu za seminár – predstavených a seminaristov, ako aj za nové povolania. Váš finančný dar na podporu seminára môžete zaslať na účet Bratislavskej arcidiecézy:
SK54 0900 0000 0051 2351 0222 / variabilný symbol 8001 / Poznámka: „Seminár“
alebo na účet Trnavskej arcidiecézy:
SK72 0200 0000 0000 0464 6212 / variabilný symbol 202008


Správa administrátorovi webu: