Naši patróni


Naši patróni

Patrónmi nášho kňazského seminára sú sv. Cyril a sv. Metod. Vďační za ich nezištnú a obetavú službu, aj my sa im chceme pripodobniť v horlivosti za ohlasovanie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý „svieti svetlom svetu celému“ (Porov. Proglas).


 

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť

i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.

Proglas