Program v seminári


Požehnanie kaplnky a posviacka oltára 2015

Obvyklé body denného programu sú:

Ranné chvály a rozjímanie

Svätá omša

Raňajky

Prednášky (RKCMBF UK)

Partikulárne spytovanie svedomia

Obed

Vychádzka

Skriptúra – čítanie Svätého písma

Samoštúdium

Lektúra a Vešpery

Večera

Osobné voľno

Punktá a Kompletórium

Spánok

zvýraznené časti – duchovný program v Kaplnke Svätého kríža