Seminaristi


 

BOHOSLOVCI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA 

V akademickom roku 2021/2022 sa na kňazstvo v kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pripravuje spolu 20 seminaristov (12 z Bratislavskej arcidiecézy a  7 z Trnavskej arcidiecézy a 1 Diecézy Oradea, Rumunsko).

V propedeutickom ročníku sa na vstup do seminára pripravuje 2 kandidáti (1 z Bratislavskej arcidiecézy a 1 z Trnavskej arcidiecézy).