Seminaristi


ZOZNAM BOHOSLOVCOV 2020/2021

1. ročník (3)

Bronislav Antoš, Bratislava – farnosť Dlhé Diely, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Kryštof Martinák, Trnava, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ondrej Verbovský, Bratislava – farnosť Márie Pomocnice kresťanov, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

2. ročník (2)

Jakub Jurkovič, Senica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Štefan Pálesch, Šaľa – Veča, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

3. ročník (4)

Adam Bauer, Galanta, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Adrián Gál, Galanta, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Matúš Mayer, Bratislava – farnosť Kalvária, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Martin Szöllósi, Komárno, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

4. ročník (3)

Ing. Martin Gira, Bratislava – farnosť Vrakuňa, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mgr. Martin Surový, Skalica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Tamás Pammer, Šamorín, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

5. ročník (4)

Bc. Michal Šramko, Studienka , BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

PhDr. Peter Sklenár, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ing. Martin Uher, Malacky, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Pavol Reisel, Dvorníky, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

6. ročník (4)

Filip Majdan, Bratislava – farnosť Sedembolestnej Panny Márie, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Bernard Novák, Biely Kostol – farnosť Ružindol, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Juraj Ochaba, Modra, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Marek Vranka, Bernolákovo, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

 

Pastoračný ročník (5)

Ján Bednárik, Lipová, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Peter Kupkovič, Bratislava – farnosť Svätej Rodiny, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Samuel Polednák, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Viktor Varga, Nový Život – Eliášovce, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Juraj Zongor, Plavecký Peter, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA