Seminaristi


ZOZNAM BOHOSLOVCOV 2020/2021

1. ročník (3)

Bronislav Antoš, BB Fončorda – farnosť sv. Michala Archanjela, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Krištof Martinák, Trnava, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ondrej Verbovský, Bratislava – farnosť Márie Pomocnice kresťanov, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

2. ročník (2)

Jakub Jurkovič, Senica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Štefan Pálesch, Šaľa – Veča, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

3. ročník (3)

Adrián Gál, Galanta, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Matúš Mayer, Bratislava – farnosť Kalvária, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Martin Szöllősi, Komárno, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

4. ročník (4)

Ing. Martin Gira, Bratislava – farnosť Vrakuňa, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mário Jančovič, Veselé, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mgr. Martin Surový, Skalica, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Tamás Pammer, Šamorín, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

5. ročník (3)

PhDr. Peter Sklenár, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Ing. Martin Uher, Malacky, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Pavol Reisel, Dvorníky, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

6. ročník (4)

Filip Majdan, Bratislava – farnosť Sedembolestnej Panny Márie, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Bernard Novák, Biely Kostol – farnosť Ružindol, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Juraj Ochaba, Modra, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Pastoračný ročník (5)

Ján Bednárik, Lipová, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Peter Kupkovič, Senec, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Samuel Polednák, Sereď, TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Viktor Varga, Nový Život – Eliášovce, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Juraj Zongor, Plavecký Peter, BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA