Seminaristi


 

BOHOSLOVCI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA 

V akademickom roku 2022/2023 sa na kňazstvo v kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pripravuje spolu 16 seminaristov (10 z Bratislavskej arcidiecézy, 5 z Trnavskej arcidiecézy a 1 z Diecézy Oradea, Rumunsko).

Celoročnú pastoračnú prax vo farnostiach vykonávajú 3 seminaristi (1 z Bratislavskej arcidiecézy, 2 z Trnavskej arcidiecézy)

V propedeutickom ročníku sa na vstup do seminára pripravuje 1 kandidát z Bratislavskej arcidiecézy.