Služby v seminári 2022/2023


Hlavný duktor: Adrián Gál 

Viceduktor: Viktor Varga

Ceremonár: Peter Kupkovič

Viceceremonár: Juraj Zongor 

Prvácky duktor: Ján Bednárik 

Redakcia časopisu ADSUM (2022/2023):

šéfredaktor: Ivan Hrušovský

zástupca šéfredaktora: Viktor Varga

grafik: Krištof Martinák 


Ostatné služby 2022/2023:

Organista: Tamás Pammer 

Infirmarista:  Zoltán Ilcsik

Tlačiari: Krištof Martinák, Marek Vatlavic

Knihovník: Bronislav Antoš

Zvukár: Bronislav Antoš

Šoféri: Adrián Gál, Peter Kupkovič

Správcovia spoločenskej miestnosti: Ivan Hrušovský a bratia diakoni

Poštár: Marek Mokoš

Kultúrny referent: Zoltán Ilcsik

Športový referent: Marek Vatlavic

Výzdoba kaplnky: Marek Mokoš

Záhradníci: Ján Bednárik a Marek Mokoš

Správca internetovej stránky seminára: Samuel Polednák 

Pedel RKCMBF: Krištof Martinák