Služby v seminári 2020/2021


 

 

 

 

 

Vláda seminára (2020/2021):

Hlavný duktor: Pavol Reisel

Vice-duktor: Martin Uher

Ceremonár: Michal Šramko

Viceceremonár: Peter Sklenár

 


Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2020/2021):

1. ročník – duktor: Martin Gira

pedel: Ondrej Verbovský

2. ročník – duktor: Adrian Gál

pedel: Štefan Pálesch

3. ročník – pedel: Adam Bauer

4. ročník – pedel: Martin Surový

5. ročník – pedel: Michal Šramko

6. ročník – pedel: Bernard Novák

 


Schola canthorum (2020/2021):

regens: Matúš Mayer

členovia

Jakub Jurkovič, Bronislav Antoš, Ondrej Verbovský, Krištof Martinák, Adrian Gál, Tamás Pammer, Martin Surový, Peter Sklenár, Michal Šramko

 


Redakcia časopisu ADSUM (2020/2021):

šéfredaktor: Tamás Pammer

zástupca šéfredaktora: Jakub Jurkovič

grafik: Bronislav Antoš

redakcia: Martin Surový, Štefan Pálesch, Krištof Martinák, Adam Bauer

 


Ostatné služby (2020/2021):

Vedúci schóly a organistov: Matúš Mayer

Organisti: Michal Šramko, Jakub Jurkovič, Tamás Pamer

Infirmarista: Adrian Gál

Tlačiari: Martin Surový, Tamás Pamer

Knihovníci: Peter Sklenár, Štefan Pálesch

Zvukári: Adam Bauer, Štefan Pálesch

Šoféri:  Marek Vranka, Adrián Gál, Pavol Reisel

Správcovia spoločenskej miestnosti: Adam Bauer, Martin Szöllősi

Poštár: Ondrej Verbovský

Kultúrny referent: Matúš Mayer

Športový referent: Adam Bauer

Stravný referent: Martin Uher

Výzdoba kaplnky: Bronislav Antoš, Krištof Martinák

Záhradníci: Martin Surový, Krištof Martinák

Správca internetovej stránky seminára: Jakub Jurkovič

Pedel RKCMBF: Krištof Martinák