Služby v seminári 2019/2020


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor: Juraj Ochaba

Ceremonár: Filip Majdán

Viceceremonár: Bernard Novák

Prvácky duktor: Marek Vranka

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov (2019/2020):

1. ročník – duktor: Marek Vranka

pedel: Štefan Pálesch

2. ročník – duktor: Ján Bednárik

pedel: Adam Bauer

3. ročník – pedel: Peter Kupkovič

4. ročník – pedel: Michal Šramko

5. ročník – pedel: Bernard Novák

6. ročník – pedel: Daniel Kremnický

 


 

Schola canthorum (2019/2020):

regens: Peter Kupkovič

členoviaJakub Jurkovič, Matúš Mayer, Ján Bednárik, Martin Surový, Peter Sklenár, Michal Šramko, Juraj Ochaba

 


Redakcia časopisu ADSUM (2019/2020):

šéfredaktor: Samuel Polednák

zástupca šéfredaktora: Viktor Varga

grafik: Adam Bauer, Pavol Reisel

redakcia: Martin Surový, Peter Kupkovič, Ján Bednárik

 


Ostatné služby (2019/2020):

Organisti:  Michal Šramko, Jakub Jurkovič

Infirmarista:  Peter Sklenár

Tlačiari: Martin Uher, Michal Šramko

Knihovníci: Peter Sklenár, Viktor Varga

Zvukári: Ján Bednárik, Adam Bauer

Šoféri:  Daniel Kremnický, Marek Vranka, Adrián Gál

Správcovia spoločenskej miestnosti: Adrián Gál, Matúš Mayer

Poštár: Štefan Pálesch

Kultúrny referent: Matúš Mayer

Športový referent: Adam Bauer

Stravný referent: Martin Surový

Výzdoba kaplnky: Jakub Jurkovič

Záhradníci: Martin Surový, Tamás Ollé

Správca internetovej stránky seminára: Tamás Ollé

Pedel RKCMBF: Viktor Varga