Služby v seminári


Seminár

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

Hlavný duktor:  Dott. Peter Juhás

Hlavný viceduktor:  Ing. Martin Neumann      

Ceremonár: Marián Jozič

Viceceremonár: Ivan Slepčan

Prvácky duktor: Ing. Tomáš Balala

 


 

Duktori a pedeli jednotlivých ročníkov:

1. ročník – ročníkový duktor: Ing. Tomáš Balala

viceduktor: Peter Gál

pedel: Juraj Zongor

2. ročník – duktor: Balázs Takács

pedel: bc. Michal Šramko

3. ročník – pedel:  Juraj Ochaba

4. ročník – pedel: Ladislav Sebö

5.ročníkpedel: Marián Jozič

6. ročníkpedel: Dp. Matej Balázsi


 

Schola canthorum:

regens: Mgr. Matej Pinkas

členovia: Juraj Ochaba, Filip Majdán, bc. Michal Šramko, Frederik Mudrák, Juraj Zongor, Peter Sklenár

 


 

Redakcia časopisu ADSUM:

šéfredaktor: Frederik Mudrák

redakcia: Ladislav Sebӧ, Dott. Peter Juhás, Ing. Martin Neumann, Šimon Rábara, Mgr. Matej Pinkas, Pavol Reisel, Dávid Zahradník


 

Ostatné služby:

Organisti: Mgr. Matej Pinkas,  bc. Michal Šramko, Tamás Pammer

Infirmaristi: Marek Vranka, Dávid Zahradník

Tlačiari: Bernard Novák, Peter Repko

Knihovník: Ladislav Sebӧ, Michael Udvaros

Zvukári: Ing. Tomáš Balala, Bálint Bartalos

Šoféri: Balázs Takács, Pavol Reisel, Marek Vranka

Správcovia spoločenskej miestnosti: Filip Majdán, Frederik Mudrák

Poštár: Pavol Reisel

Kultúrny referent: bc. Michal Šramko

Športový referent: Dominik Kasáš

Kvetinkári: Ján Selecký, Tamás Pammer

Hlavní servítori: Ing. Martin Neumann, Dott. Peter Juhás

Záhradníci: Juraj Ochaba, Bálint Bartalos

Správca internetovej stránky seminára: Šimon Rábara

Pedel RKCMBF: Frederik Mudrák