Ako podám prihlášku?


Čo  robiť, keď si spoznal, že ťa volá sám Kristus a pozýva k nasledovaniu?

Je to úžasný DAR, ktorý si človek nemôže zaslúžiť a zároveň veľké TAJOMSTVO, ktoré sa dá ťažko opísať slovami.

Môžeš byť nevšímavý na toto volanie a ísť radšej za vlastnými plánmi a kariérou, alebo žiť zo dňa na deň a čakať na nejaký zázrak. Ty sa však chceš zodpovedne postaviť k tomuto TAJOMSTVU a preto  sa pýtaš :

„Čo mám robiť teraz, Pane? Ako mám najlepšie odpovedať na tvoje volanie?“

A tu niekde prichádza rozhodnutie podať si prihlášku do seminára. Keďže je náš seminár úzko previazaný s fakultou, kde sa vyučujú posvätné vedy, prihláška sa posiela na adresu Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave:

RK CMBF UK

Kapitulská 26

814 58 Bratislava

web: www.frcth.uniba.sk

Na webovej stránke sa dozvieš, čo treba pripojiť k prihláške. Funguje to tak ako aj na iných vysokých školách, len treba ešte pridať odporúčanie farára v mieste tvojho trvalého bydliska. Na webe fakulty tiež spoľahlivo zistíš základné info o tom, akými vedomosťami sa treba „vyzbrojiť“ k prijímačkám a ako prebieha štúdium počas rokov formácie.

Keď si zaslal prihlášku, tak ti včas prídu pozvánky na dvoje prijímačok – do seminára i na fakultu. Veríme, že ich úspešne absolvuješ a v septembri budeš jedným z nás.