Cítim povolanie?


Ježiš si aj dnes povoláva tých, ktorých sám chce, aby boli s ním a aby potom ohlasovali jeho radostnú zvesť ľuďom. Seminár je miesto, ktoré poskytuje ideálnu príležitosť BYŤ S NÍM, spoznať bližšie Krista a jeho posolstvo, viac si ho zamilovať a vážnejšie sa rozhodnúť dať celý svoj život do služby jeho kráľovstvu.

Ježiš si aj dnes povoláva tých, ktorých sám chce.

„Čo ak … ma ON volá?“ Možno som aj ja v živote zachytil hlas, ktorý vraví ticho a tajomne ale zreteľne tak ako kedysi apoštolom: „Poď za mnou! Nasleduj ma!“ Povoláva ale necháva slobodu…Ako odpoviem?