Je to Boh, ktorý ma volá?


Možno ti mysľou behajú pochybnosti, či je tvoje povolanie do kňazstva od Boha a pýtaš sa: “ Ako to môžem spoznať?“ Dokument o kňazoch výstižne odpovedá na túto otázku:

„…v nijakom prípade nemožno očakávať, že sa Pánov hlas, ktorý povoláva, dostane do uší budúceho kňaza nejakým mimoriadnym spôsobom. Skôr si ho možno uvedomiť a rozpoznať podľa znakov, podľa ktorých pozorní kresťania každodenne spoznávajú Božiu vôľu.“ (Presbyterorum ordinis 11)

Hoci povolanie je vnútorná vec, predsa sa prejavuje aj vonkajšími znakmi. Podľa pápeža Pia XI. kto má potrebný vznešený úmysel zasvätiť sa službe Bohu a ľuďom, úsilie o zbožnosť a čistotu a tiež primerané vzdelanie, pri tom je zrejmé, že ho Boh volá do kňazského stavu.

Ak si takýto hlas v sebe zachytil, je veľmi dobré porozprávať sa o tom s tvojím farárom alebo spovedníkom. Najmä ak ťa dobre pozná, bude ti vedieť dobre poradiť a usmerniť ťa.