Milí minfáci, aj keď sme sa nemohli stretnúť na letných MINFA táboroch, dovoľujeme si vás pozvať na tohtoročné MINFA DOD, ktoré sa uskutoční online formou. Kedy a ako to bude prebiehať? To sa dozviete už čoskoro. Sledujte nás aj naďalej. Viac podrobností a plagát pribudne v najbližších dňoch. Seminaristi

Bude MINFA DOD? Áno!


„Keď [Ježiš] videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 36-38) V čase letnej horúčavy a prác na poli môžeme veľmi dobre pozorovať, […]

Cesta k povolaniu (1. časť)Vďaka modlitbám všetkých veriacich Bratislavskej a Trnavskej diecézy mohli 13. septembra 2020 nastúpiť bohoslovci a diakoni do Seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a začať tak s Božím požehnaním nový formačný a akademický rok. No pre pokračujúcu pandémiu, ktorá sa týka ako celého sveta, tak aj Slovenska, aj v seminári musia platiť isté opatrenia proti šíreniu […]

Epidemiologické opatrenia v seminári


22. septembra 2020 sa študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2020/2021. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. V kázni zdôraznil potrebu odborníkov pre spoločnosť, ktorí sú jej nevyhnutnou a nutnou súčasťou. To môžeme pozorovať […]

Veni Sancte 2020Pokračovanie prvej časti. Zatiaľ čo chodenie chlapca a dievčaťa trvá rozlične dlho, u nás je tento čas určený na 5 resp. 6 rokov. Po piatom roku štúdií je čas na diakonskú vysviacku a po šiestom na kňazskú. Keďže čas chodenia má slúžiť na vzájomné spoznávanie sa pred tým, než spolu […]

Chodiť s Ježišom? (2)


  Ahojte miništranti, pozývame vás na Celoslovenský tábor pre miništrantov Tymian 2020. Tábor organizuje Spoločenstvo TYMIAN, ktoré tvoria saleziáni dona Bosca, saleziánski spolupracovníci, bohoslovci, animátori z rôznych farností Slovenska, ako aj dlhoroční účastníci a organizátori miništranstkých táborov. Ako vyzerá tábor? Pozri a uvidíš.   Úspešný formačný projekt pre miništrantov z celého Slovenska […]

Tymian 2020 – Celoslovenský tábor pre miništrantovDenne sa stretáme s množstvom ľudí. Väčšinu z nich ani nepoznáme a len prejdeme okolo nich. Ale máme okolo seba aj nám bližších ľudí – kolegov, kamarátov, priateľov a rodinu. V živote človeka, najmä mladého, prichádza chvíľa, kedy sa z okruhu jeho blízkych priateľov vyčlení jedna osoba, ku ktorej má […]

Chodiť s Ježišom? (1)


Milí minfáci! Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa tento rok MinFa nebude konať. Ďakujeme za pochopenie!

Tento rok MinFa nebudeO láske Boha k človeku a o láske človeka k Bohu Pokračovanie tretej časti Ešte sa pozrime v krátkosti na márnotratného syna z Lukášovho evanjelia. Syn mal svoje vlastné predstavy o živote. Čo tam byť stále doma, pod dozorom. Vonku je svet a jeho lákadlá. Chcel využiť svoju slobodu. A […]

Späť do Otcovej náruče (4)


Vo štvrtok 7. mája sa v katedrále sv. Martina konala svätá omša, počas ktorej bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil seminaristom bratislavského seminára ministéria. Jedná sa o služby, ktorými sú poverený ľudia aby nimi slúžili Cirkvi. Je to dávna prax a spravidla sú nimi poverení všetci, ktorí sa pripravujú na […]

Ministéria 2020Vzhľadom na šíriace sa ohrozenie s nákazy korona vírusom COVID-19 a vrcholiace štádium šírenia chrípky sa na Univerzite Komenského prerušuje štúdium spôsobom prezenčnej výučby a je nahradené domácim samoštúdiom. Toto opatrenie zasiahlo aj nás, bohoslovcov Kňazského seminára svätého Cyrila a Metoda, a tak do 22.03. sme prepustení do domáceho prostredia. […]

Mimoriadny oznam


V rámci fakultného štvrtku zavítal 27.02. 2020 medzi nás hovorca Konferencie biskupov Slovenska otec Martin Kramara. Otec Martin Kramara má ukončené licenciátne a doktorandské štúdium na Pápežskej Univerzite svätého Kríža v Ríme, na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. Vo svojej krátkej prednáške nám priblížil a zdôraznil ako sa máme ako bohoslovci […]

Ako evanjelizovať kultúru a komunikáciu a nenechať sa „evanjelizovať” nekultúrou ...