„Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu.“ (Kaz 3, 1) Nadpis článku tvorí otázka, s ktorou ste sa už zaiste stretli. Autormi takéhoto typu otázok sú ľudia, ktorí nepochopili tomu, čo je to modlitba. O význame, druhoch a spôsoboch modlitby toho bolo už veľa napísaného. Kto chce, nech si […]

Modliť sa? Už zase?


Druhým vatikánskym koncilom, ktorý bol reakciou na liturgické hnutie a na pastoračné potreby modernej doby, sa začala v malých krokoch reforma. Cieľom bolo, aby sa liturgia Cirkvi opätovne nedostala do strnutosti rubricizmu, aby sa gestá v rámci obradov nestali len obyčajným ritualizmom, ale aby sa zachovalo živé spoločenstvo veriacich, ktorí sa zišli na […]

Liturgická obnova II. vatikánskeho koncilu1
Milí naši čitatelia časopisu a priaznivci seminára. Pri príležitosti 30. výročia založenia seminárneho časopisu Adsum vám dávame do pozornosti nové číslo, ktoré vyjde na Veľkú noc.  Časopis začal vychádzať počas búrlivého obdobia Nežnej revolúcie  a to v akademickom  roku 1989/1990 v kňazskom seminári a začal zachytávať život bohoslovcov. Chceme v mimoriadnom čísle […]

Časopis Adsum oslavuje svojich 30 rokov


V utorok, piateho marca zavítal do nášho seminára vzácny hosť, americký kňaz Shenan Bouquet, prezident medzinárodného pro-life hnutia „Human Life International“. Túto organizáciu v roku 1972 založil benediktínsky kňaz Paul Marx v nadväznosti na encykliku sv. Pavla VI. „Humanae Vitae“. V súčasnosti sa organizácia Human Life International považuje za najväčšiu […]

Hosť v semináriV sobotu, dňa 2. marca 2019 sme sa zúčastnili diakonskej vysviacky nášho spolubrata Petra Juhása. Dp. Peter Juhás prijal kňazské svätenie v stupni diakonátu vo svojom rodisku – vo Vrbovom z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Diakon Peter sa formoval v našom seminári do roku 2017, kedy bol otcom arcibiskupom poslaný na štúdiá […]

Diakonská vysviacka


Čas v seminári nie je vôbec uzavretý a nudný. V utorok 26.2. sme sa po vyučovaní a obede vybrali na jednu netradičnú a trochu aj adrenalínovú akciu. Bolo to niečo, čo mnohým chalanom a mužom je veľmi blízke a majú v tom záľubu – jazda na motokárach. Zozbieralo sa nás […]

Súťaž na štyroch kolesáchPripomíname, že aj tento rok sa koná Národná púť miništrantov v Šaštíne. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke baziliky. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, skupinu môžete zaregistrovat tu. Video pozvánku môžete pozrieť tu!  

Púť Ministrantov do Šaštína – PUMIN 2019


Podľa dlhoročnej tradície, bratislavskí seminaristi uvoľňujú únavu zo skúškového obdobia na týždennom výlete spojenom s lyžovačkou. V tomto príspevku vás poinformujú o tom, ako sa tam cítili. Druhý ročník: Boli v obci Zuberec, nedaľeko od Roháčov. Fotky nám poslal Samuel Polednák.   Tretí ročník: Za tretiakov nám poslal článok a fotky Martin Gira. Lyžovačka […]

Seminár na lyžiachV minulej časti som načrtol niekoľko významov slova viera. Teraz prejdem k ich aktualizácii, ktorá je skutočným dôvodom napísania tohto článku. Zaujala ma otázka svedectva a rozumnosti viery. Rozumnosť viery „Nikdy by som neveril, keby som nepoznal, že veriť je rozumné.“ (sv. Tomáš Akvinský) „Verím, aby som rozumel.“ (sv. Anzelm z Canterbury) „Nehanbím sa, […]

Viera – súhlas kvôli svedectvu (časť druhá)


V bratislavskej arcidiecéze, do ktorej patrí aj Kňazský seminár sv. Cyrila a sv. Metoda v Bratislave, sa začal vo štvrtok 14. februára sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý potrvá do 14. februára 2020. Tematický rok ohlásil v pastierskom liste, ktorý sa čítal v nedeľu (10.2.) v kostoloch arcidiecézy, […]

Bratislavská arcidiecéza začína sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolaniaJedna z najväčších reforiem liturgie sa pripisuje práve pápežovi Piovi V. V období stredoveku sa do liturgického slávenia dostali mnohé prvky, ktoré neboli v súlade s duchom prvotnej liturgie. Neslúžili k duchovnému rastu veriacich a k rastu úcty k posvätným tajomstvám. Preto reforma a zjednotenie Rímskeho misála tak veľmi zaujala pozornosť koncilových otcov na Tridentskom koncile (1545-1563). […]

Reforma pápeža Pia V.


Keďže naše skúškové obdobie je takmer na konci a voľného času je už viac, rozhodli sme sa otriasť zo seba náročné sedenie nad knihami, a to cez nejakú športovú aktivitu. Preto sme sa niektorí dohodli a vybrali sme sa zahrať si hokej. Myšlienka to bola dobrá, hoci už vybavenie samotnej […]

Seminaristi hrali hokej