Je možné dať život v celibáte a manželstve na rovnakú úroveň? Aj o tom je tretia časť nášho článku. Zmysluplné prijatie celibátu si vyžaduje pochopenie snubného významu tela, ktorý je vpísaný do každého z nás. Tým významom je sebadarovanie, ktoré je možné žiť ako v manželstve, tak aj v celibátnom spôsobe života. Na jednej strane je […]

Celibát očami teológie tela (3. časť)


Jn 2, 13-25 V evanjeliu na 3. pôstnu nedeľu v roku B čítame, ako Pán Ježiš urobil „ručne-stručne“ poriadok v chráme. Pre Ježiša bol chrám posvätným miestom a domom modlitby. Rovnako ako urobil poriadky od všetkého nepotrebného v jeruzalemskom chráme, chce Ježiš očisťovať aj chrám nášho tela a našej duše. Chce ho očisťovať od všetkých zlých […]

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľuMk 9,7 „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ V prvom čítaní 2. pôstnej nedele môžeme počuť príbeh o Abrahámovi a jeho synovi Izákovi. V tomto príbehu Boh podrobuje Abraháma najťažšej skúške, či je mu schopný odovzdať úplne všetko, čo má na tomto svete najradšej. Abrahám aj keď s veľkou bolesťou v srdci, ale taktiež aj […]

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu


V minulej časti sme uviedli niektoré základné východiská pre pochopenie života v celibáte. Teraz budeme pokračovať s jeho realizáciou v kňazskom živote. Keďže nie je dobre človeku samému, osoby, ktoré sa rozhodli pre celibát, sa plne upínajú na posledný cieľ, teda na Boha. Preto by možno bolo lepšie nazývať celibát nebeským manželstvom. Ukazuje to […]

Celibát očami teológie tela (2.časť)Mk 1,12-15 Kajajte sa a verte evanjeliu Na popolcovú stredu nás kňaz značí na hlave popolom. Hovorí nám výzvu na pokánie. Túto výzvu môže povedať jednou z dvoch formulácii, tak ako sú uvedené v omšovej knihe, v Rímskom misáli. Prvá formulácia znie „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ a druhá „Kajajte sa […]

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu


Pre účely seminárnej práce na Spirituálnu teológiu som minulý rok písal o celibáte ako ho vidí teológia tela. Mimochodom, teológiu tela vrelo odporúčam na štúdium každému, kto sa chce dozvedieť viac o sebe, o tom, čo je to pravá láska a ako ju prežívať vo vzťahoch a manželstve. Je mojím snom raz si prečítať aj […]

Celibát očami teológie tela (1. časť)Do 30. apríla 2020 je možné podať prihlášku na RKCMBF UK. Naša fakulta ponúka kvalitné vzdelanie pre ľudí, ktorí sa chcú hlbším vzdelaním v oblasti filozofie a teológie priblížiť k plnšiemu chápaniu a prežívaniu kresťanskej viery. K dispozícii im sú skúsení a v praxi pôsobiaci vyučujúci, ktorých práca napĺňa a […]

Pre kandidátov kňazstva a laikov


Milovaní priatelia, zo svojich domovov vás všetkých zdravia vaši seminaristi. Pre trvajúcu situáciu sa naši predstavení rozhodli pre posunutie nášho nástupu do seminára. Ten sa zatiaľ odkladá na 7. február. Dúfame, že situácia sa dovtedy trošku zlepší. Teraz sa venujeme štúdiu, keďže je skúškové obdobie a tiež modlitbe za chorých, za […]

Návrat do seminára?"Sláva Bohu na výsostiach!" nech premôže beznádej, strach. Na Vianoce pokoj Boží aby vo Vás znovu ožil. Hojné Božie požehnanie nech Vám v novom roku vzplanie. Nech sa aj v dňoch nových vzdáva stále nášmu Bohu sláva. Milovaní bratia a sestri, požehnanie, radosť, ticho a pokoj nech naplní Vás i […]

Vinš zo seminára


Mohutné ticho prírody roztvára pravdy večité, poznanie isté privodí, že je tu Boh, Pán, Stvoriteľ. Tajomné ticho vianočné zažíha iskru nádeje, že nový vek sa započne, čo ľudské srdce zahreje. Posvätné ticho kostola zas vanie dychom pokoja, sviatostný Kristus tu volá, posilu dáva do boja. Vznešené ticho katedrál svedčí, že […]

TichoRozpoznávanie povolania je dlhodobý a zodpovedný proces. Keď už sa záujemca dostal ku koncu rozhodovania a rozpoznal v sebe duchovné povolanie, tým sa jeho cesta nekončí. Práve naopak, ešte sa len začína. Keď už sa človek rozhodol pre prijatie povolania a povedal Bohu svoje áno, je dôležité zachovať niekoľko vecí. Svätý Alfonz odporúča modlitbu, […]

Cesta k povolaniu (3. časť)


30. novembra Cirkev každoročne slávi sviatok sv. Ondreja, apoštola. Zároveň sme aj na začiatku nového cirkevného roka, kedy si pripomíname prvý Kristov príchod, ale aj ten na konci časov. Núti nás to rozmýšľať o ľudskej prirodzenosti, o našej pominuteľnosti a tiež o nestálosti v dobrom. V tomto všetkom nám ale […]

Modlitba za duchovné povolania