Koncom apríla zavítal do Bratislavy na prednáškový cyklus pražský architekt a teológ Norbert Schmidt. Prvá zastávka sa odohrala v stredu 24.4. večer v bratislavskom kňazskom seminári na debate s bohoslovcami. Norbert Schmidt, okrem toho že pracuje ako architekt v pražskom AP ateliéri Josefa Pleskota, kde pracoval na projektoch obnovy študentského kostola sv. Rodiny v Českých […]

Večerná debata bohoslovcov s architektom Norbertom Schmidtom


„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.“ Hebr 4, 12 Otec biskup Jozef Haľko udeľoval v utorok 9. apríla ministérium lektorátu. V homílii zameral svoju pozornosť na moc Slova. Spojil to s príbehom, v ktorom dcéra doma oznámila, že uverila v Boha. Otec, ktorý nebol veriaci, jej chcel dokázať, že sa […]

Máme nových lektorov a akolytovJe tomu len pár dní, kedy sme nové časopisy vyzdvihli z tlačiarne vydavateľstva LÚČ s počtom kusov – 3810 (čo je oveľa viac ako pominulé roky). A práve počas tohto posledného týždňa pred odchodom na veľkonočnú liturgickú prax domov sme zabalili a poslali všetky objednávky časopisu. Obohatení o ministéria lektorátu, akolytátu a kandidatúry diakonátu […]

Časopis Adsum na ceste ku Vám


Ľudia sa radi rozprávajú o pravde. Niekedy ju spoločne hľadajú, inokedy sa medzi sebou hádajú, kto z nich má či nemá pravdu. Spoločné pre všetkých ľudí je to, že túžia poznať pravdu. Veď kto už by len chcel žiť v omyle? A napriek tomu, že všetci túžia po pravde, ľudia veľmi radi klamú. Nech […]

O pravde i PravdeKňazský seminár v Bratislave organizuje duchovnú obnovu pre miništrantov medzi 3. a 5. mája 2019. Ďalšie informácie a možnosť na prihlasovanie sa nájdete na webovej stránke www.minfa.sk.

Duchovná obnova pre starších miništrantov


V uplynulý piatok, 29. marca sa na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty uskutočnila ďalšia zaujímavá a podnetná vedecká konferencia. Toto podujatie chcelo priblížiť život a dielo významnej osobnosti slovenských cirkevných dejín – jezuitského biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Počas celého dňa zaznelo v aule Benedikta XVI. 12 odborných príspevkov často doprevádzaných […]

Medzinárodná konferencia o biskupovi Hnilicovi„Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu.“ (Kaz 3, 1) Nadpis článku tvorí otázka, s ktorou ste sa už zaiste stretli. Autormi takéhoto typu otázok sú ľudia, ktorí nepochopili tomu, čo je to modlitba. O význame, druhoch a spôsoboch modlitby toho bolo už veľa napísaného. Kto chce, nech si […]

Modliť sa? Už zase?


Druhým vatikánskym koncilom, ktorý bol reakciou na liturgické hnutie a na pastoračné potreby modernej doby, sa začala v malých krokoch reforma. Cieľom bolo, aby sa liturgia Cirkvi opätovne nedostala do strnutosti rubricizmu, aby sa gestá v rámci obradov nestali len obyčajným ritualizmom, ale aby sa zachovalo živé spoločenstvo veriacich, ktorí sa zišli na […]

Liturgická obnova II. vatikánskeho koncilu1
Milí naši čitatelia časopisu a priaznivci seminára. Pri príležitosti 30. výročia založenia seminárneho časopisu Adsum vám dávame do pozornosti nové číslo, ktoré vyjde na Veľkú noc.  Časopis začal vychádzať počas búrlivého obdobia Nežnej revolúcie  a to v akademickom  roku 1989/1990 v kňazskom seminári a začal zachytávať život bohoslovcov. Chceme v mimoriadnom čísle […]

Časopis Adsum oslavuje svojich 30 rokov


V utorok, piateho marca zavítal do nášho seminára vzácny hosť, americký kňaz Shenan Bouquet, prezident medzinárodného pro-life hnutia „Human Life International“. Túto organizáciu v roku 1972 založil benediktínsky kňaz Paul Marx v nadväznosti na encykliku sv. Pavla VI. „Humanae Vitae“. V súčasnosti sa organizácia Human Life International považuje za najväčšiu […]

Hosť v semináriV sobotu, dňa 2. marca 2019 sme sa zúčastnili diakonskej vysviacky nášho spolubrata Petra Juhása. Dp. Peter Juhás prijal kňazské svätenie v stupni diakonátu vo svojom rodisku – vo Vrbovom z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Diakon Peter sa formoval v našom seminári do roku 2017, kedy bol otcom arcibiskupom poslaný na štúdiá […]

Diakonská vysviacka


Čas v seminári nie je vôbec uzavretý a nudný. V utorok 26.2. sme sa po vyučovaní a obede vybrali na jednu netradičnú a trochu aj adrenalínovú akciu. Bolo to niečo, čo mnohým chalanom a mužom je veľmi blízke a majú v tom záľubu – jazda na motokárach. Zozbieralo sa nás […]

Súťaž na štyroch kolesách