Pošli to ďalej! Poznáte to: s dôležitými a radostnými správami sa radi delíme s našimi blízkymi. Narodenie dieťaťa, svadba, výhra v lotérii, povýšenie v práci, úspešné zloženie skúšky… Tým, že sa delíme o tieto radostné správy, naša radosť sa neumenšuje, práve naopak – rastie a šíri sa ďalej. Dobré správy pozdvihnú náladu, vykúzlia úsmev na tvári, urobia […]

Veľkonočné zamyslenie


Milovaní bratia a sestry, Prežívame najkrajšie a najväčšie sviatky cirkevného roku aj keď nie  celkom tradičným spôsobom. Ale Veľká noc je v prvom rade obdobím radosti, pretože Pán Ježiš dokončil dielo spásy a mohli sme vidieť aká je veľká jeho láska k nám. Kristovo svedectvo sa aj dnes ukazuje ako stále živé. Pri všetkom, čo […]

Kristus vstal z mŕtvychPašie o utrpení Krista na Veľký piatok nás vždy hlboko zasahujú. Zdá sa, že všetky iné slová sú dnes zbytočné. Našou túžbou by malo byť iba v tichu sa pokoriť a adorovať. No nie Toho, koho prebodli, ale Toho, ktorého sme MY prebodli!     Sv. Katarína Sienská v jednom z listov píše: […]

Veľký piatok


Každý rok na kvetnú nedeľu nám liturgia pripomína, aká vie byť svetská sláva, blahobyt a pohodlie prchavé. A ukazuje nám to na samotnom Božom Synovi. Ešte dnes ho zástupy oslavujú, prestierajú mu pod nohy svoje plášte a palmové ratolesti, a prevolávajú mu: Hosana! Ale za pár dní akoby úplne na to všetko zabudli […]

Kvetná nedeľaJer 31,31-34; Ž 51,34.12.14-15; Hebr 5,79; Jn 12,20-33 Čisté srdce – srdce naplnené Bohom Boh túži vstúpiť do nášho života. Nie preto, aby sa nás zmocnil ako panovník ani nie preto, aby na nás uplatňoval svoju moc. Boh je láska a preto aj jeho túžba po človekovi je obdarovať ho láskou. […]

Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu


Jn 9, 1-41 Milí priatelia, nedele, ktoré aktuálne prežívame patria svojou povahou a intenzitou medzi najdôležitejšie v celom liturgickom roku. Napokon svedčia o tom i texty, ktoré nám Cirkev predkladá – zahŕňajú totiž najhlbšie tajomstvá našej kresťanskej viery. Smerujeme k veľkonočnému tajomstvu požehnanej smrti a slávnemu zmŕtvychvstaniu nášho Pána Ježiša Krista. V tomto čase v prvých […]

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu