V posledný októbrový víkend sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo opäť zaujímavé podujatie. Už po štvrtýkrát sa mohli záujemcovia o kresťanskú kultúru a umenie z radov vysokoškolských študentov, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, katechétov, seminaristov, kňazov a kresťanskej inteligencie zúčastniť na Dňoch kresťanskej kultúry pod vedením kňaza a pedagóga HEDr. Ľuboslava Hromjaka. Cyklus prednášok voľne […]

Dni kresťanskej kultúry 2017


V piatok 10.11.2017 sa začína v Dóme sv. Martina v Bratislave tohtoročné slávenie Svätomartinského trojdnia. Tohto slávenia sa zúčastnia aj seminaristi nášho seminára. Svätý Martin z Tours je hlavným patrónom Bratislavskej arcidiecézy a okrem toho sa v tejto arcidiecéze v spolupráci so Spišskou diecézou slávil rok sv. Martina pri príležitosti […]

Svätomartinské trojdnie 2017Jednou z mojich záľub sú „potulky“ po Slovensku, so zameraním sa na stredoveké vidiecke kostoly románskeho a gotického stavebného slohu. Pri jednotlivých kostoloch si všímam ich architektonické a umelecké prevedenie. Túto záľubu ešte umocňuje fakt, že som veriaci a v dívaní sa na jednotlivé architektonické a umelecké prvky nie som obmedzený len profesijným nadšením historika, kunsthistorika či […]

Panna Mária Ochrankyňa – uvažovanie o freske


Najdôležitejšia je, ak to môžeme tak povedať, nie akosť modlitby, ale jej vernosť. Väčšiu hodnotu má skromná, ale pravidelná modlitba, hoci spojená so suchopárnosťou a ťažkosťami, ako chvíle vznešenej modlitby, ktorá je však len sporadická a nie pravidelná. Vernosť a vytrvalosť v modlitbe je potvrdením lásky k Bohu. Bez intímneho kontaktu s Bohom človek nemôže žiť. […]

Vytrvalosť v modlitbeMilý miništrant, blíži sa advent, a to je každý rok jasné znamenie, že sa pripravuje Minfa Dod! Preto by sme ťa chceli pozvať na víkend, od 2. do 3. decembra, k nám do seminára, kde budeš mať možnosť: bližšie sa stretnúť s Kristom v tichu a modlitbe stretnúť svojich kamarátov, […]

Prihlasovanie na MINFA DOD 2017 práve začalo!


1
Pre našich bratov tretiakov je utorok 24.10.2017 istotne nezabudnuteľný deň. Práve v tento deň počas svätej omše v kaplnke v našom seminári im otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy, ktoré budú môcť nosiť už aj oni. Okrem toho im aj otec arcibiskup pripomenul, že aké je dôležité, aby si okrem tohto vonkajšieho […]

Požehnanie reverend 2017