Milí čitatelia, o niekoľko týždňov vyjde najnovšie číslo nášho časopisu. Môžete si ho objednať aj cez webovú stránku časopisu do 15. mája. Niečo z obsahu: Svedectvo prvák Deň otvorených dverí Pôstna akadémia bratov prvákov Duchovný život Naši spolubratia v Ríme Janko Havlík Seminárske akcie Tamás Pammer

Možnosť objednávky časopisu ADSUM


Počas uplynulej nedele, ktorá sa volá Nedeľa Dobrého Pastiera, sme vycestovali v rámci podujatia DOD 2018 do piatich farností v skupinách, aby sme predstavili veriacim náš kňazský seminár a náš život v seminári. Zavítali sme do týchto farností: Pezinok, Šaštín-Stráže, Bratislava-Jarovce, Borovce a Komárno. Počas tohto víkendu iná samostatná skupina […]

Takto bolo na DOD 2018Počas tohto týždňa, ktorý je týždňom modlitieb za duchovné povolania,  sa počas slávení svätých omší v našej seminárskej Kaplnke sv. Kríža udeľovalo ministérium akolytátu pre bratov štvrtákov, ministérium lektorátu pre bratov tretiakov a naši bratia piataci boli prijatí medzi kandidátov diakonátu a presbyteriátu.   Akolytát   Dňa 17.4. sme ja a moji […]

Udelenie ministérií a prijatie kandidatúry diakonátu a presbyteriátu 2018


Najbližšia nedeľa (22.4.2018), ktorú budeme sláviť, je Štvrtá veľkonočná nedeľa, ktorá je známa aj ako Nedeľa Dobrého Pastiera. A práve tento deň je pre nás seminaristov špecifický aj tým, že počas neho zvykneme predstavovať náš kňazský seminár verejnosti, aby tak každý mohol spoznať náš seminársky život. Práve v tento deň v minulosti prichádzali […]

Deň otvorených dverí 2018Ako som už minule napísal, doobedie v seminári patrí intelektuálnej príprave seminaristov. Čo to presne znamená? Všetci seminaristi sú zároveň študentami Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v odbore katolícka teológia. Máme preto študijný plán, ročníky, predmety, semestre, úlohy, skúšky, známky, tak ako všetci iní vysokoškolskí študenti. Vyučovanie sa začína o ôsmej […]

Život v seminári očami prváka – Doobedie v seminári


Kristovo počatie, Pánovo vtelenie (conceptio Domini, conceptio Christi) slávi naša katolícka cirkev v tomto roku 9. apríla. Zvestovanie Pána (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) je sviatok počatia Božieho Syna v Panne Márii skrze Ducha Svätého. Deväť mesiacov pred Ježišovím narodením priniesol anjel Gabriel Márii do Nazareta radostnú zvesť počatia (anjelské pozdravenie). Prvýkrát sa […]

Zvestovanie Pána1
Keď zvony na Dóme odbijú šiestu hodinu, preorátor (ten seminarista, ktorý sa predmodlieva) začne modlitbu zvolaním „Pane, otvor moje pery!“ a my odpovedáme „A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.“. Naše prvé slová dňa patria Bohu. Potom už nasleduje modlitba, ako ju predpisuje liturgia hodín. Počas bežných dní chvály recitujeme rozdelení […]

Život v seminári očami prváka – Duchovná a telesná posila


Čo znamená Veľká noc pre kresťana? Ženy, ktoré sa vo veľkonočné ráno uberali k hrobu, dokončiť pohreb, si medzi sebou hovorili: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ (Mk 16,3) Aj okolnosti života každého človeka prinesú často túto otázku: „Kto mi odvalí tento kameň bolesti a utrpenia?“ Tento kameň musíme odstrániť, […]

Milostivý buď Kráľ Kristus, sláva Ti, aleluja!Ešte pred tým ako začal tzv. Veľký týždeň, kedy vrcholia naše prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku, ktorými sú veľkonočné sviatky, tak sme sa v Aule Benedikta XVI. zúčastnili prednášky na tému Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu. Túto prednášku v rámci podujatia fakultný štvrtok viedol rabín Michail Kapustin, magister z hebrejčiny […]

Fakultný štvrtok – Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu?
Na niektoré skutočnosti sme si už tak zvykli, že ich takmer nevnímame. V každom kostole máme pred očami kríž. Je tak samozrejmý, že už uniká našej pozornosti. Od tejto piatej pôstnej nedele sa kríž zahaľuje, väčšinou fialovým rúškom, aby nám netradične udrel do očí, aby sme mu venovali viac sústredenej pozornosti […]

Iúdica me Deus…


Po prednáške o dielach Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa u nás konala v rámci podujatia fakultný štvrtok, sme sa viacerí rozhodli prijať pozvanie a navštíviť výstavu na Bratislavskom hrade, ktorá má názov Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha. Túto výstavu navštívili okrem záujemcov z radov študentov našej fakulty […]

Bohoslovci na expozícii diel Majstra Pavla z Levoče