Pripomíname, že aj tento rok sa koná Národná púť miništrantov v Šaštíne. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke baziliky. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, skupinu môžete zaregistrovat tu. Video pozvánku môžete pozrieť tu!  

Púť Ministrantov do Šaštína – PUMIN 2019


Podľa dlhoročnej tradície, bratislavskí seminaristi uvoľňujú únavu zo skúškového obdobia na týždennom výlete spojenom s lyžovačkou. V tomto príspevku vás poinformujú o tom, ako sa tam cítili. Druhý ročník: Boli v obci Zuberec, nedaľeko od Roháčov. Fotky nám poslal Samuel Polednák.   Tretí ročník: Za tretiakov nám poslal článok a fotky Martin Gira. Lyžovačka […]

Seminár na lyžiachV minulej časti som načrtol niekoľko významov slova viera. Teraz prejdem k ich aktualizácii, ktorá je skutočným dôvodom napísania tohto článku. Zaujala ma otázka svedectva a rozumnosti viery. Rozumnosť viery „Nikdy by som neveril, keby som nepoznal, že veriť je rozumné.“ (sv. Tomáš Akvinský) „Verím, aby som rozumel.“ (sv. Anzelm z Canterbury) „Nehanbím sa, […]

Viera – súhlas kvôli svedectvu (časť druhá)


V bratislavskej arcidiecéze, do ktorej patrí aj Kňazský seminár sv. Cyrila a sv. Metoda v Bratislave, sa začal vo štvrtok 14. februára sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý potrvá do 14. februára 2020. Tematický rok ohlásil v pastierskom liste, ktorý sa čítal v nedeľu (10.2.) v kostoloch arcidiecézy, […]

Bratislavská arcidiecéza začína sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolaniaJedna z najväčších reforiem liturgie sa pripisuje práve pápežovi Piovi V. V období stredoveku sa do liturgického slávenia dostali mnohé prvky, ktoré neboli v súlade s duchom prvotnej liturgie. Neslúžili k duchovnému rastu veriacich a k rastu úcty k posvätným tajomstvám. Preto reforma a zjednotenie Rímskeho misála tak veľmi zaujala pozornosť koncilových otcov na Tridentskom koncile (1545-1563). […]

Reforma pápeža Pia V.


Keďže naše skúškové obdobie je takmer na konci a voľného času je už viac, rozhodli sme sa otriasť zo seba náročné sedenie nad knihami, a to cez nejakú športovú aktivitu. Preto sme sa niektorí dohodli a vybrali sme sa zahrať si hokej. Myšlienka to bola dobrá, hoci už vybavenie samotnej […]

Seminaristi hrali hokej„Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie je, komu veríme.“ Benedikt XVI. Slovo viera, veriaci, veriť, alebo ich opačné významy sa používajú pomerne často. No zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo tie slová znamenajú? Čo znamená slovo veriť? Ako by ste niekomu vysvetlili, čo je to viera? O tom, čo […]

Viera – súhlas kvôli svedectvu (časť prvá)


Stredoveké pontifikálne liturgie poznáme celkom presne z kníh  – tzv. Ordo Romanum. Tieto knihy boli zbierky predpisov, ktoré podávajú presný obraz o rímskych, v tých časoch už veľmi premenlivých obradoch. Mabillon (+1707) uverejnil už 15. takéto Ordo, pričom prvé pochádza z VIII. a 15. z XIV. storočia. Podľa kardinála Schustera text prvého rímskeho Ordo pochádza až […]

Slávenie Eucharistie v stredovekuVo východnej tradícii je najrozšírenejší byzantský alebo konštantinopolský  rítus, ktorý v gréčtine, arabčine a staroslovienčine i dnes používajú východné Cirkvi. Táto liturgia má tri podoby: liturgia sv. Bazila, sv. Jána Zlatoústeho a liturgiu predposvätených darov. Prvé dve majú rovnaké členenie, len texty sú miestami odlišné. Podľa staršieho pravidla sa liturgia sv. Bazila slávi desať […]

Východná tradícia slávenia Eucharistie


Náš život v seminári nám okrem iného spestrujú aj rôzne športy. Keďže podmienky pre outdoorové aktivity sú v zimnom ročnom období značne obmedzené, tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj v stolnom tenise. O tento turnaj, ktorý začal práve tento týždeň, prejavila záujem približne až polovica seminaristov, všetci štyria predstavení a ešte aj jedna zo […]

Turnaj v stolnom tenise– fajčiť? Áno, môže. Fajčenie nie je prekážkou ku vysviacke. To, že je to neresť a má to vplyv na zdravie, je kapitola sama o sebe. V priestoroch seminára je fajčenie zakázané a tí, ktorých sa to týka, musia chodiť mimo seminár. – piť alkoholické nápoje? Ako kedy. Vo všeobecnosti je požívanie alkoholických nápojov […]

Život v seminári očami prváka – „Môže seminarista…?“


Na západe v časoch V. storočia rozoznávame dva pramene rítov – rímsky a galikánsky. Nás bude samozrejme skôr zaujímať rímsky, o ktorom žiaľ máme pomerne málo záznamov. Našim hlavným prameňom z tohto obdobia sú tri Sacramentáre (takto v tom období nazývali misál), ktoré však tiež o samotných obradoch nenesú žiadnu zmienku a z modlitieb spomínajú len kolektu, prefáciu […]

Západná tradícia slávenia eucharistie