V posledný októbrový víkend sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo opäť zaujímavé podujatie. Už po štvrtýkrát sa mohli záujemcovia o kresťanskú kultúru a umenie z radov vysokoškolských študentov, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, katechétov, seminaristov, kňazov a kresťanskej inteligencie zúčastniť na Dňoch kresťanskej kultúry pod vedením kňaza a pedagóga HEDr. Ľuboslava Hromjaka. Cyklus prednášok voľne […]

Dni kresťanskej kultúry 2017


V piatok 10.11.2017 sa začína v Dóme sv. Martina v Bratislave tohtoročné slávenie Svätomartinského trojdnia. Tohto slávenia sa zúčastnia aj seminaristi nášho seminára. Svätý Martin z Tours je hlavným patrónom Bratislavskej arcidiecézy a okrem toho sa v tejto arcidiecéze v spolupráci so Spišskou diecézou slávil rok sv. Martina pri príležitosti […]

Svätomartinské trojdnie 2017Jednou z mojich záľub sú „potulky“ po Slovensku, so zameraním sa na stredoveké vidiecke kostoly románskeho a gotického stavebného slohu. Pri jednotlivých kostoloch si všímam ich architektonické a umelecké prevedenie. Túto záľubu ešte umocňuje fakt, že som veriaci a v dívaní sa na jednotlivé architektonické a umelecké prvky nie som obmedzený len profesijným nadšením historika, kunsthistorika či […]

Panna Mária Ochrankyňa – uvažovanie o freske


Najdôležitejšia je, ak to môžeme tak povedať, nie akosť modlitby, ale jej vernosť. Väčšiu hodnotu má skromná, ale pravidelná modlitba, hoci spojená so suchopárnosťou a ťažkosťami, ako chvíle vznešenej modlitby, ktorá je však len sporadická a nie pravidelná. Vernosť a vytrvalosť v modlitbe je potvrdením lásky k Bohu. Bez intímneho kontaktu s Bohom človek nemôže žiť. […]

Vytrvalosť v modlitbeMilý miništrant, blíži sa advent, a to je každý rok jasné znamenie, že sa pripravuje Minfa Dod! Preto by sme ťa chceli pozvať na víkend, od 2. do 3. decembra, k nám do seminára, kde budeš mať možnosť: bližšie sa stretnúť s Kristom v tichu a modlitbe stretnúť svojich kamarátov, […]

Prihlasovanie na MINFA DOD 2017 práve začalo!


1
Pre našich bratov tretiakov je utorok 24.10.2017 istotne nezabudnuteľný deň. Práve v tento deň počas svätej omše v kaplnke v našom seminári im otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy, ktoré budú môcť nosiť už aj oni. Okrem toho im aj otec arcibiskup pripomenul, že aké je dôležité, aby si okrem tohto vonkajšieho […]

Požehnanie reverend 2017V sobotu 21.10.2017 sa v Senici uskutočnil už siedmy ročník arcidiecézneho futsalového turnaja MartinCup. Turnaj sa každoročne koná pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Turnaj sa začal svätou omšou vo farskom kostole v Senici. Hlavným celebrantom bol Ján Kliment. Tento rok sa turnaja zúčastnilo osem tímov. Okrem výberu nášho seminára – FC […]

FC Pelikán na MartinCupe 2017


Dňa 19. októbra 2017 sme sa zúčastnili prezentácie knihy Eros a jeho poslanie; Základy sexuálnej morálky. Konala sa v Aule Benedikta XVI. pod záštitou Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy a vydavateľstva LÚČ. Na prezentácii bol prítomný autor knihy, prof. José Noriega, otcovia biskupi Jozef Haľko a František Rábek, kňazi, rehoľníci, bohoslovci, […]

Bohoslovci na prezentácii knihy Eros a jeho poslanieNeraz v sebe nosíme veľkú túžbu po modlitbe. Treba doceniť túto túžbu po hlbšej modlitbe, lebo pochádza od Ducha Svätého. Mať túžbu po lepšej, plnšej a hlbšej modlitbe znamená cítiť sa pozvaný k intímnemu vzťahu s Ježišom. Iba sám Boh môže vštepiť do nášho srdca túžbu po dôvernom, osobnom, intímnom a srdečnom vzťahu […]

Túžba a smäd po modlitbe


Ani tento rok sme nevynechali očakávaný exhibičný futbalový zápas, v ktorom vyzval výber nášho seminára (FC Pelikán) našich prvákov. Naši bratia prváci si tak mohli overiť nielen svoje športové zručnosti, ale najmä otestovať vzájomnú súhru a spoluprácu. Tento rok prišli prvákov povzbudiť a podporiť aj otec rektor Daniel Ižold a otec špirituál Alexander Knorr. […]

Exhibičný futbalový zápas 2017