Keďže naše skúškové obdobie je takmer na konci a voľného času je už viac, rozhodli sme sa otriasť zo seba náročné sedenie nad knihami, a to cez nejakú športovú aktivitu. Preto sme sa niektorí dohodli a vybrali sme sa zahrať si hokej. Myšlienka to bola dobrá, hoci už vybavenie samotnej […]

Seminaristi hrali hokej


„Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie je, komu veríme.“ Benedikt XVI. Slovo viera, veriaci, veriť, alebo ich opačné významy sa používajú pomerne často. No zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo tie slová znamenajú? Čo znamená slovo veriť? Ako by ste niekomu vysvetlili, čo je to viera? O tom, čo […]

Viera – súhlas kvôli svedectvu (časť prvá)Stredoveké pontifikálne liturgie poznáme celkom presne z kníh  – tzv. Ordo Romanum. Tieto knihy boli zbierky predpisov, ktoré podávajú presný obraz o rímskych, v tých časoch už veľmi premenlivých obradoch. Mabillon (+1707) uverejnil už 15. takéto Ordo, pričom prvé pochádza z VIII. a 15. z XIV. storočia. Podľa kardinála Schustera text prvého rímskeho Ordo pochádza až […]

Slávenie Eucharistie v stredoveku


Vo východnej tradícii je najrozšírenejší byzantský alebo konštantinopolský  rítus, ktorý v gréčtine, arabčine a staroslovienčine i dnes používajú východné Cirkvi. Táto liturgia má tri podoby: liturgia sv. Bazila, sv. Jána Zlatoústeho a liturgiu predposvätených darov. Prvé dve majú rovnaké členenie, len texty sú miestami odlišné. Podľa staršieho pravidla sa liturgia sv. Bazila slávi desať […]

Východná tradícia slávenia EucharistieNáš život v seminári nám okrem iného spestrujú aj rôzne športy. Keďže podmienky pre outdoorové aktivity sú v zimnom ročnom období značne obmedzené, tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj v stolnom tenise. O tento turnaj, ktorý začal práve tento týždeň, prejavila záujem približne až polovica seminaristov, všetci štyria predstavení a ešte aj jedna zo […]

Turnaj v stolnom tenise


– fajčiť? Áno, môže. Fajčenie nie je prekážkou ku vysviacke. To, že je to neresť a má to vplyv na zdravie, je kapitola sama o sebe. V priestoroch seminára je fajčenie zakázané a tí, ktorých sa to týka, musia chodiť mimo seminár. – piť alkoholické nápoje? Ako kedy. Vo všeobecnosti je požívanie alkoholických nápojov […]

Život v seminári očami prváka – „Môže seminarista…?“Na západe v časoch V. storočia rozoznávame dva pramene rítov – rímsky a galikánsky. Nás bude samozrejme skôr zaujímať rímsky, o ktorom žiaľ máme pomerne málo záznamov. Našim hlavným prameňom z tohto obdobia sú tri Sacramentáre (takto v tom období nazývali misál), ktoré však tiež o samotných obradoch nenesú žiadnu zmienku a z modlitieb spomínajú len kolektu, prefáciu […]

Západná tradícia slávenia eucharistie


Čo ak chce seminarista športovať? Pravidelné vykonávanie športových aktivít je veľmi odporúčané. A keď už nebude pravidelné, tak aspoň občasné. Treba sa hýbať, zmeniť aktivitu a vybiť energiu. O tom, že šport pomáha utužovať zdravie, hádam ani netreba písať. Na športovanie máme vytvorené možnosti v čase vychádzok. V sobotu a […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 2. ...Ako na východe, tak i na západe sa liturgia míľovými krokmi vyvíja vpred. Tento vývoj je v jednotlivých častiach Cirkvi pomerne rozličný. Na východe v liturgii vedie Antiochia a Alexandria, na západe Rím a Miláno. Tieto mestá by sme mohli nazvať centrami liturgického rozvoja. V tejto dobe totiž sa ešte nepodarilo v jednotlivých obradoch nastoliť jednotu. Jednotlivé […]

Svätá omša v V.-VII. storočí


Deň otvorených dverí pre miništrantov sa koná tradične cez víkend prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Miništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich pripravený bohatý program. V sobotu ich […]

Miništranti v seminári – Minfa DODV ďalšom bonusových dieloch by som vám rád predstavil život v seminári, keď nastane niektorá z nižšie uvedených situácií. Čo ak seminarista ochorie? Áno, i to sa môže stať. Sme krehké stvorenia a ani nám na Kapitulskej sa choroby nevyhýbajú. Skôr by sa dalo povedať, že sú tu ešte častejšie […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 1. ...


V roku 1907 v jednom kláštore v hornom Egypte, v Dêr-Balyzeh našli papyrus, ktorý pochádza z VI-VII. storočia, ale jeho text sa dá odvodiť do III-IV. storočia. Niektorí vedci omšový kánon tohto papyrusu odhadujú na koniec II. storočia. Zhruba z tohto obdobia pochádza tzv. egyptské apoštolské rozhodnutia, ktorých text je […]

Eucharistické slávenie v IV. storočí