Na západe v časoch V. storočia rozoznávame dva pramene rítov – rímsky a galikánsky. Nás bude samozrejme skôr zaujímať rímsky, o ktorom žiaľ máme pomerne málo záznamov. Našim hlavným prameňom z tohto obdobia sú tri Sacramentáre (takto v tom období nazývali misál), ktoré však tiež o samotných obradoch nenesú žiadnu zmienku a z modlitieb spomínajú len kolektu, prefáciu […]

Západná tradícia slávenia eucharistie


Čo ak chce seminarista športovať? Pravidelné vykonávanie športových aktivít je veľmi odporúčané. A keď už nebude pravidelné, tak aspoň občasné. Treba sa hýbať, zmeniť aktivitu a vybiť energiu. O tom, že šport pomáha utužovať zdravie, hádam ani netreba písať. Na športovanie máme vytvorené možnosti v čase vychádzok. V sobotu a […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 2. ...Ako na východe, tak i na západe sa liturgia míľovými krokmi vyvíja vpred. Tento vývoj je v jednotlivých častiach Cirkvi pomerne rozličný. Na východe v liturgii vedie Antiochia a Alexandria, na západe Rím a Miláno. Tieto mestá by sme mohli nazvať centrami liturgického rozvoja. V tejto dobe totiž sa ešte nepodarilo v jednotlivých obradoch nastoliť jednotu. Jednotlivé […]

Svätá omša v V.-VII. storočí


Deň otvorených dverí pre miništrantov sa koná tradične cez víkend prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Miništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich pripravený bohatý program. V sobotu ich […]

Miništranti v seminári – Minfa DODV ďalšom bonusových dieloch by som vám rád predstavil život v seminári, keď nastane niektorá z nižšie uvedených situácií. Čo ak seminarista ochorie? Áno, i to sa môže stať. Sme krehké stvorenia a ani nám na Kapitulskej sa choroby nevyhýbajú. Skôr by sa dalo povedať, že sú tu ešte častejšie […]

Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 1. ...


V roku 1907 v jednom kláštore v hornom Egypte, v Dêr-Balyzeh našli papyrus, ktorý pochádza z VI-VII. storočia, ale jeho text sa dá odvodiť do III-IV. storočia. Niektorí vedci omšový kánon tohto papyrusu odhadujú na koniec II. storočia. Zhruba z tohto obdobia pochádza tzv. egyptské apoštolské rozhodnutia, ktorých text je […]

Eucharistické slávenie v IV. storočíAni neviem, kto prišiel ako prvý s týmto nápadom, ale slovo dalo slovo a rozhodli sme sa utužiť seminárske spoločenstvo pri paintballe. Pre tých, ktorí by nevedeli, o čo ide, tak paintball je športová aktivita, ktorej podstatou je boj tímov, alebo jednotlivcov proti sebe. Cieľom hry je zasiahnuť súpera projektilom […]

Podvečer na paintballe


Prvý podrobnejší opis bohoslužieb prvokresťanskej Cirkvi nám ponúka sv. Justín mučeník v polovici II. storočia. Tento vysoko vzdelaný učenec napísal spis obhajujúci nevinnosť kresťanstva, ktorý venoval cisárovi Antonius Piovi, senátorovi a rímskemu ľudu. Vo svojej tzv. prvej Apológii hovorí, že pokrstených privádzajú do zhromaždenia veriacich, kde sa spoločne modlili a […]

Svätá omša v II. a III. storočíMama don Bosca, ctihodná Margita povedala mladému Jankovi pred jeho obliečkou a vstupom do seminára, aby pamätal na to, že „Nie šaty robia človeka, ale čnosti.“ Taktiež mu veľmi odporúčala, aby sa na tejto ceste celý odovzdal Panne Márii a ďalej mu povedala, že ak by mal pochybnosti o svojom […]

Obliečka bratov tretiakov


Keďže doteraz som vám predstavil iba program počas pracovných dní, určite vás bude zaujímať, ako to vyzerá v seminári počas víkendov. Sobotňajšie rána mám asi najradšej z celého týždňa, pretože sa dá pospať si najdlhšie. Vstávanie je o 6:30. Potom príde na rad ranná hygiena a odchod do kaplnky. Ranné […]

Život v seminári očami prváka – Víkend v semináriDejiny svätej omše samozrejme začínajú pri jej založení. Na slávnej poslednej večeri Spasiteľ vzal do rúk „chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: Pite z neho všetci: toto je moja krv […]

Slávenie eucharistie v apoštolských časoch