3
Kdesi neďaleko mňa sa ozýva zvuk budíka. Majiteľ budíka ho po chvíľke vypne. Ozýva sa šuchot perín a vŕzganie postele. Všade naokolo je tma. V závislosti nastaveného času sa ešte ozve niekoľko budíkov. Je ráno, pol šiestej. Ešte by som sa prevalil na druhý bok a spal, ale nedá sa. Treba vstávať. Prví […]

Život v seminári očami prváka – Ráno v seminári


Prvý deň v každom novom roku vzbudzuje v nás niečo nové, nový začiatok, štart, začať opäť odznova, poučenie z minulosti a postupné kroky k lepšej budúcnosti. Prvého januára v Cirkvi slávime Pannu Máriu ako Bohorodičku (z gréckeho θεοτόκος /Theotokos/ – Božia rodička), zároveň je to pre nás deň vzniku Slovenskej republiky či na základe iniciatívy bl. […]

Nový rok 2018 so správnym predsavzatímZáver vyúčby zimného semestra sme, ako už býva u nás zvykom, strávili na duchovných cvičeniach. Čas vnútorného stíšenia sa v modlitbách a rozjímaní nám poslúžil na to, aby sme načerpali novú duchovnú posilu pred tým, než sa rozídeme do svojich farností na vianočnú liturgickú prax. Bratia prváci strávili tieto chvíle […]

Duchovné cvičenia 2017


  Z obsahu: Úvodník – Kráčajme za Svetlom Titus Zeman Svedectvo Prvák Modlitba Pána Púť Taliansko Duchovný život Recenzia a iné… Tiež dávame do pozornosti našim čitateľom, že naša redakcia si chystá pre Vás jednu novinku: od začiatku nového roka začnú sa pridávať na našu stránku celé predošlé čísla nášho časopisu, hneď […]

Vyšlo vianočné číslo časopisu ADSUMCez víkend v dňoch 2. – 3. 12. 2017 sa v našom seminári znovu uskutočnilo podujatie Deň otvorených dverí pre miništrantov bratislavskej a trnavskej arcidiecézy, ktoré organizujeme práve my bohoslovci z nášho seminára v rámci projektu MINFA (MINištrantská FAra). Tento rok pri tejto príležitosti navštívilo náš kňazský seminár takmer sto miništrantov. Program bol zameraný […]

MINFA DOD 2017


Adventný veniec, „pseudo vianočné trhy“ na našich námestiach, už od skorého decembra znejúce vianočné koledy – nám určitým spôsobom dávajú pociťovať, že sa začalo adventné obdobie. Ale čo adventné obdobie v skutočnosti je? Ak sa na advent pozrieme z pohľadu kresťana-katolíka, ide o obdobie očakávania. Cirkev s vierou a nádejou […]

Ponímanie adventného obdobiaVo štvrtok 23.12.2017 sa v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave konala ďalšia z prednášok v rámci podujatia fakultný štvrtok. Prednášku viedol JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň je aj prodekanom tejto fakulty pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou. […]

Fakultný štvrtok – Referendum o rodine z pohľadu odborníka na ...


Keby sme na ulici urobili anketu o tom, ako si ľudia predstavujú bežný deň v seminári, čo by sme sa asi dozvedeli? Chlapci sú tam zatvorení, stále sa iba modlia, chodia na omše, čítajú Bibliu… Toto je len niekoľko odpovedí, ktoré si myslím, že by zazneli. Možno aj vás zaujíma táto otázka […]

Život v seminári očami prváka – ÚvodV rámci podujatia fakultný štvrtok, ktoré sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte organizuje od akademického roka 2010/2011, sme sa vo štvrtok  9.11.2017 zúčastnili prednášky vdp. Mgr. Benjamína Kosnáča. Obsahom prednášky bolo zdieľanie jeho skúsenosti z USA, kde dlhých 18 rokov pôsobil ako farár vo farnosti Sterling Heights (Detroit, štát Michigan). […]

Fakultný štvrtok – Pastorácia veriacich v USA


Dnes sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začína tohtoročná Trnavská novéna, ktorá bude tento rok tematicky spojená s Rokom Fatimskej Panny Márie. Aj bohoslovci nášho seminára sa budú zúčastňovať programu slávenia úcty k Trnavskej Panne Márii, ktorý sa koná každoročne ako pripomienka a ďakovanie Bohorodičke za záchranu Trnavy pred viacerými tragédiami. Pred tragédiami […]

Trnavská novéna 2017V posledný októbrový víkend sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo opäť zaujímavé podujatie. Už po štvrtýkrát sa mohli záujemcovia o kresťanskú kultúru a umenie z radov vysokoškolských študentov, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, katechétov, seminaristov, kňazov a kresťanskej inteligencie zúčastniť na Dňoch kresťanskej kultúry pod vedením kňaza a pedagóga HEDr. Ľuboslava Hromjaka. Cyklus prednášok voľne […]

Dni kresťanskej kultúry 2017


V piatok 10.11.2017 sa začína v Dóme sv. Martina v Bratislave tohtoročné slávenie Svätomartinského trojdnia. Tohto slávenia sa zúčastnia aj seminaristi nášho seminára. Svätý Martin z Tours je hlavným patrónom Bratislavskej arcidiecézy a okrem toho sa v tejto arcidiecéze v spolupráci so Spišskou diecézou slávil rok sv. Martina pri príležitosti […]

Svätomartinské trojdnie 2017