Ako som už minule napísal, doobedie v seminári patrí intelektuálnej príprave seminaristov. Čo to presne znamená? Všetci seminaristi sú zároveň študentami Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v odbore katolícka teológia. Máme preto študijný plán, ročníky, predmety, semestre, úlohy, skúšky, známky, tak ako všetci iní vysokoškolskí študenti. Vyučovanie sa začína o ôsmej […]

Život v seminári očami prváka – Doobedie v seminári


Kristovo počatie, Pánovo vtelenie (conceptio Domini, conceptio Christi) slávi naša katolícka cirkev v tomto roku 9. apríla. Zvestovanie Pána (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) je sviatok počatia Božieho Syna v Panne Márii skrze Ducha Svätého. Deväť mesiacov pred Ježišovím narodením priniesol anjel Gabriel Márii do Nazareta radostnú zvesť počatia (anjelské pozdravenie). Prvýkrát sa […]

Zvestovanie Pána1
Keď zvony na Dóme odbijú šiestu hodinu, preorátor (ten seminarista, ktorý sa predmodlieva) začne modlitbu zvolaním „Pane, otvor moje pery!“ a my odpovedáme „A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.“. Naše prvé slová dňa patria Bohu. Potom už nasleduje modlitba, ako ju predpisuje liturgia hodín. Počas bežných dní chvály recitujeme rozdelení […]

Život v seminári očami prváka – Duchovná a telesná posila


Čo znamená Veľká noc pre kresťana? Ženy, ktoré sa vo veľkonočné ráno uberali k hrobu, dokončiť pohreb, si medzi sebou hovorili: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ (Mk 16,3) Aj okolnosti života každého človeka prinesú často túto otázku: „Kto mi odvalí tento kameň bolesti a utrpenia?“ Tento kameň musíme odstrániť, […]

Milostivý buď Kráľ Kristus, sláva Ti, aleluja!Ešte pred tým ako začal tzv. Veľký týždeň, kedy vrcholia naše prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku, ktorými sú veľkonočné sviatky, tak sme sa v Aule Benedikta XVI. zúčastnili prednášky na tému Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu. Túto prednášku v rámci podujatia fakultný štvrtok viedol rabín Michail Kapustin, magister z hebrejčiny […]

Fakultný štvrtok – Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu?
Na niektoré skutočnosti sme si už tak zvykli, že ich takmer nevnímame. V každom kostole máme pred očami kríž. Je tak samozrejmý, že už uniká našej pozornosti. Od tejto piatej pôstnej nedele sa kríž zahaľuje, väčšinou fialovým rúškom, aby nám netradične udrel do očí, aby sme mu venovali viac sústredenej pozornosti […]

Iúdica me Deus…


Po prednáške o dielach Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa u nás konala v rámci podujatia fakultný štvrtok, sme sa viacerí rozhodli prijať pozvanie a navštíviť výstavu na Bratislavskom hrade, ktorá má názov Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha. Túto výstavu navštívili okrem záujemcov z radov študentov našej fakulty […]

Bohoslovci na expozícii diel Majstra Pavla z LevočeV nedeľu, dňa 4.3.2018, sa skupinka šiestich bohoslovcov rozhodla naplniť čas pravidelnej poobednej vychádzky putovaním do Marianky. Zo seminára sme vyrazili o 12.45 hod. smerom k zastávke Kapucínska. Tam sme spoločne nastúpili na linku č. 5 , ktorá nás odviezla na „Peknú cestu“, odkiaľ sme chceli putovať. Naše  prvé kroky však ešte […]

Zimná púť do Marianky


Vo štvrtok 1.3.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia zvaného fakultný štvrtok. Tentoraz išlo o odbornú prednášku, ktorú si pre nás pripravila PhDr. Alena Piatrová, PhD., historička umenia a zároveň kurátorka výstavy Ruky a zlato v službe ducha, ktorá momentálne prebieha na Bratislavskom hrade. Téma prednášky bola spojená so spomenutou prebiehajúcou výstavou, a teda prednáška […]

Fakultný štvrtok – Fenomenálny Majster Pavol z LevočeJe tu opäť pôst. Obdobie, počas ktorého by sme sa mali postiť nielen navonok, ale hlavne vnútorne. Počas obradu udeľovania popolca nám dáva kňaz na čelo znak kríža so slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu alebo Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Mali by sme sa pozastaviť […]

Naplňme čas


Tento týždeň sa síce začal na našej fakulte letný semester, ale v tom minulom týždni sme ešte všetci stihli podniknúť ročníkové výlety. Tieto ročníkové výlety nám, ako už býva zvykom, poslúžili ako oddych na záver skúškového obdobia a taktiež aj na načerpanie nových síl do letného semestra.   Prvý ročník […]

Ročníkové výlety