bratislava


V katedrále sv. Martina prijalo z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského kňazské a diakonské svätenie osem našich bratov. Šiesti bratia sa stali kňazmi a dvaja diakonmi. Prinášame fotografie z vysviacky. O vysviacke v Trnave sa dozviete tu.

Vysviacka 2013