Daniel Kremnický


Daniel Kremnický

Primíčná sv. omša sa uskutoční v sobotu 20. júna o 10:00 v Skalici. Srdečne všetkých pozývam. Nakoľko už je možnosť sa zúčastniť bez veľkých obmedzení, stále  sú potrebné rúška. Uskutočnia sa v kostole Svätého Michala archanjela na Námestí slobody 92/8. Parkovanie je možné v priľahlých uliciach. Po svätej omši bude nasledovať obed pre blízku rodinu, kňazov a bohoslovcov, v priestoroch pri Františkánskom kostole v ,,útulni” (Kráľovská 1/16). Kňazi, ktorí nenahlásili svoju účasť a plánujú prísť, sa ešte môžu do štvrtku 18. júna prihlásiť na nižšie uvedenom emaily. Približne o 15:30 pozývam všetkých  na spoločné stretnutie a malé pohostenie v priestoroch Pastoračného centra Svätého Urbana.
Ak niekto chce priniesť niečo sladké alebo slané alebo niečo iné 😀  môže to priniesť v piatok alebo v sobotu na faru (Nám slobody 22).
Info pre kňazov: sv. omša bude zo sviatku Nášho Pána Ježiša najvyššieho a večného kňaza, a bude v bielej liturgickej farbe. Kňazi a bohoslovci sa môžu obliecť na fare, odkiaľ pôjde aj sprievod.

Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte mi správu na: kremnicky2@uniba.sk

Teším sa na stretnutie
Daniel