Milan Jaroš


Milan Jaroš

Primičná svätá omša: sobota 20. 6. 2020 o 10:00 v kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali.

Primičná svätá omša bude už takmer za normálnych podmienok. Takže sa teším na vašu účasť.

Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a hromadných podujatiach, a teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Zároveň platia všetky doterajšie pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb, ktoré sú k dispozícii na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oznamy pre kňazov: Prosím prineste si bielu štólu a príďte na faru (do 9:45) odkiaľ pôjde procesia do kostola. Je pre vás zabezpečené parkovanie na ZŠ Ľudovíta Štúra (Pionierska ulica č. 4, vedľa kostola a fary). Všetci, ktorí prídete ste automaticky pozvaní aj k primičnému stolu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma pokojne kontaktujte telefonicky: 0918524194 alebo e-mailom: milan.jaros13@gmail.com